Szerokie uprawnienia CBA w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodne z Konstytucją

Artykuł

W wydanym właśnie wyroku po rozprawie dotyczącej działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o CBA. Za niekonstytucyjne zostały uznane przepisy dotyczące m.in. ochrony danych osób trzecich i przekazywania CBA informacji przez inne instytucje państwowe, a także rozporządzenie do ustawy dotyczące baz danych.

Trybunał wprawdzie uznał, że CBA ma prawo gromadzić takie dane, w tym dane wrażliwe - takie jak wyznanie czy orientacja seksualna - ale muszą być one ściśle związane z prowadzonym postępowaniem. CBA nie może zatem zbierać takich informacji „na wszelki wypadek”. Uchylenie tego przepisu przez Trybunał oznacza, że dane powinny być niszczone, jeśli podejrzenia w stosunku do konkretnej osoby się nie potwierdziły.

Komunikaty prasowe na stronach Trybunału
Vagla o wyroku Trybunału w sprawie CBA

Dodaj komentarz