Wysyłamy pytania do kandydatów na prezydenta

Artykuł

Fundacja Panoptykon zaangażowała się w akcję wysyłania do kandydatów na Prezydenta RP pytań dotyczących realizacji najważniejszych praw i wolności obywatelskich oraz innych istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania państwa. Inicjatywa ta została podjęta przez grupę organizacji pozarządowych, którym zależy na tym, by pomóc wyborcom w dokonaniu bardziej świadomego wyboru.

Jesteśmy przekonani, że uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania da jaśniejszy obraz poszczególnych kandydatów oraz zwiększy możliwość podjęcia decyzji w oparciu o merytoryczne przesłanki. Przygotowany zestaw pytań jest dość obszerny, a poszczególne pytania różnią się wydźwiękiem ideowym i poziomem szczegółowości. Mamy jednak nadzieję, że kandydaci i ich sztaby dołożą starań, by na każde z nich odpowiedzieć.

Panoptykon zadał kandydatom zastępujące pytania:

Czy uważa Pan, że rozwój nowych technologii, które pozwalają na coraz sprawniejsze przetwarzanie i łączenie ze sobą informacji, stwarza nowe wyzwania dla ochrony prywatności?

Czy uprawnienia przysługujące obecnie GIODO zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych obywateli, czy też należałoby te uprawnienia poszerzyć lub w ogóle zreformować tę instytucję w kierunku rzecznika ds. informacji (instytucji wyposażonej w szersze uprawnienia rzecznicze)?

Czy państwo powinno w szerszym niż obecnie zakresie zapewniać obywatelom ochronę przed wykorzystywaniem ich danych osobowych przez podmioty komercyjne, w szczególności dla celów marketingowych?

Czy uważa Pan, że gromadzenie tzw. danych transmisyjnych – na podstawie obecnie obowiązujących przepisów o retencji danych telekomunikacyjnych – oraz ich wykorzystywanie w celu szeroko pojętego zapobiegania przestępczości pozostaje w zgodzie z zasadami demokratycznego państwa prawnego?

Czy widzi Pan jakiekolwiek zagrożenia dla praw obywatelskich wynikające z integracji publicznych baz danych w ramach projektu pl.ID?

Czy, Pana zdaniem, powinny być publikowane szczegółowe dane statystyczne dotyczące wszelkich niejawnych metod pozyskiwania danych o obywatelach przez służby (np. stosowanych podsłuchów, liczby zapytań i przypadków uzyskania dostępu do: danych retencyjnych, danych geolokalizacyjnych, rejestrów publicznych oraz prywatnych baz danych), włączając w to statystyki dotyczące stosowania takich metod poza kontrolą sądową?

Więcej informacji o inicjatywie oraz pytania innych organizacji można znaleźć na stronie OFOP-u.

Komentarze

Dodaj komentarz