Zabrakło 16 eurodeputowanych do przyjęcia deklaracji WD12. Ale to nie koniec akcji przeciw ACTA!

Artykuł
Nasza akcja apelowania do polskich eurodeputowanych o poparcie Deklaracji Pisemnej nr 12/2010 o braku przejrzystego procesu negocjowania i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści umowy ACTA odniosła względny sukces. Liczba posłów popierających Deklarację w ciągu 10 dni zwiększyła się z 6 do 23 osób, czyli prawie połowa wszystkich deputowanych (imienna lista popierających poniżej). To jednak nie wystarczyło. Do sukcesu całej akcji potrzebowaliśmy poparcia bezwzględnej większości  posłów w Parlamencie Europejskim. Ostatecznie zabrakło jedynie 16 podpisów! To jednak nie koniec walki przeciw ACTA. Kolejne podejście pod przyjęcie Deklaracji WD12 już 9 września.


Dlaczego ta inicjatywa ma tak duże znaczenie polityczne?
Po pierwsze, przyjęcie Deklaracji WD12 może mieć kluczowe znaczenie dla procesu negocjacji ACTA i treści ostatecznego porozumienia. Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w tej deklaracji układ ACTA nie powinien pośrednio nakładać obowiązku ujednolicenia unijnego prawa autorskiego, prawa patentowego ani prawa znaków towarowych. Ponadto, Deklaracja stwierdza, że umowa nie powinna ograniczać prawa do rzetelnego procesu sądowego a usługodawcy internetowi nie powinni ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane lub przechowywane w ramach świadczonych przez nich usług w stopniu, w jakim oznaczałoby to uprzednie kontrolowanie lub filtrowanie danych.

Po drugie, w tej grze stawką jest nie tylko los umowy ACTA; obserwujemy także próbę sił pomiędzy "starymi" państwami członkowskimi i ich największymi ugrupowaniami, a do tej pory raczej marginalizowaną "resztą". Polityczny "krajobraz", jaki wyłania się z mapy poparcia dla Deklaracji WD12 nie pozostawia wątpliwości co do zachodzącego procesu: przeciwko niej są deputowani z największych ugrupowań, reprezentujący jednocześnie największe państwa UE (Niemcy, Włochy, Wielka Brytania). W tych państwach poparcie pochodzi tylko z mniejszych partii. Akcja zbierania podpisów pod Deklaracją WD12 ma zatem charakter organizowania się opozycji przeciw zastanemu układowi w kwestii podejścia do spraw egzekwowania własności intelektualnej. Stąd też wyraźny opór materii politycznej. Jest jednak szansa, że w wyniku tego tarcia kształtuje się koalicja, która wystąpi przeciw establishmentowi, jaki stanowią biznes medialny oraz  grupy rządzące Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Wedle obecnego stanu poparcia dla Deklaracji w Parlamencie Europejskim, Polska plasuje się na 19 miejscu. Szczegółowa klasyfikacja poniżej.

Piszcie do swoich posłów i przypominajcie im o "drugiej szansie"!

A. Klasyfikacja poparcia dla Deklaracji WD12 według krajów na dzień 8 lipca

1. Słowenia: 85.7%
2. Irlandia: 75.0%
3. Dania : 69,2%
3. Finlandia : 69.2%
5. Cypr: 66,6%
5. Estonia: 66.6%
7. Szwecja: 61.1%
8. Rumunia: 60.6%
9. Holandia: 60.0%
10. Belgia: 59.1%
11. Hiszpania: 56,0%
12. Grecja: 54.5%
13. Słowacja: 53.8%
14. Francja: 52.8%
15. Luksemburg: 50.0%
15. Portugalia: 50.0%
15. Węgry: 50.0%
18. Austria: 47.1%
19. Polska: 46.0%
20. R. Czeska: 45.5%
21. Litwa: 41.7%
22. Malta: 40.0%
23. Niemcy: 38.4%
24. Łotwa: 37.5%
25. Włochy: 36.1%
26. W. Brytania: 33.3%
27. Bułgaria: 23.5%

B. Imienna lista polskich posłów podpisanych pod Deklaracją WD12

Piotr BORYS, PPE
Tadeusz CYMAŃSKI, ECR
Ryszard CZARNECKI, ECR
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG, SD
Adam GIEREK, SD
Andrzej GRZYB, PPE
Małgorzata HANDZLIK, PPE
Jolanta Emilia HIBNER, PPE
Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA, PPE
Filip KACZMAREK, PPE
Lena Barbara KOLARSKA-BOBINSKA, PPE
Paweł Robert KOWAL, ECR
Jan KOZŁOWSKI, PPE
Bogusław LIBERADZKI, SD
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA, PPE
Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ, PPE
Jan OLBRYCHT, PPE
Czesław Adam SIEKIERSKI, PPE
Bogusław SONIK, PPE
Róża THUN, PPE
Jacek WŁOSOWICZ, ECR
Janusz Władysław ZEMKE, SD
Zbigniew ZIOBRO, ECR

C. Klasyfikacja według partii politycznych

PSL – 2 (66.6%)
SLD/UP – 4 (57.7%)
PO – 12 (48.0%)
PiS – 5 (33.3%)

Więcej na temat akcji przeciw ACTA:

Ponad 3000 osób podpisało apel do polskich eurodeputowanych w sprawie ACTA

Zatrzymajmy ACTA! Pilna petycja do eurodeputowanych

Apel do polskich eurodeputowanych w sprawie ACTA - przyłącz się do akcji!

Dodaj komentarz