Zatrzymajmy ACTA! Pilna petycja do eurodeputowanych

Artykuł

To już być może ostatnia szansa na powstrzymanie, a przynajmniej znaczne opóźnienie przyjęcia ACTA (Układ o Zwalczaniu Podrabiania w Handlu - Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Fundacja Panoptykon w koalicji z Fundacją Nowoczesna Polska i ISOC Polska już wcześniej pisały listy otwarte do polskich deputowanych w tej sprawie. Pomysł został podchwycony przez polskie środowiska open source i mamy już w sieci otwartą do odpisu petycję w sprawie ACTA.

Wzywamy do podpisywania się pod petycją do polskich posłów Parlamentu Europejskiego w sprawie traktatu ACTA.

To już być może ostatnia szansa na powstrzymanie, a przynajmniej znaczne opóźnienie przyjęcia ACTA (Układ o Zwalczaniu Podrabiania w Handlu - Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Fundacja Panoptykon w koalicji z Fundacją Nowoczesna Polska i ISOC Polska już wcześniej pisały listy otwarte do polskich deputowanych w tej sprawie. Pomysł został podchwycony przez polskie środowiska open source i mamy już w sieci otwartą do odpisu petycję w sprawie ACTA.

Sprawa jest ważna i pilna: do 8 lipca musimy skłonić większość europarlamentarzystów do podpisania Deklaracji WD12 - zdecydowanego, krytycznego stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie negocjacji ACTA. W jej treści czytamy m.in. że "proponowana umowa [ACTA] nie powinna nakładać ograniczeń na rzetelny proces sądowy ani osłabiać praw podstawowych takich jak wolność słowa i prawo do prywatności" oraz że "usługodawcy internetowi nie powinni ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane lub przechowywane w ramach świadczonych przez nich usług w stopniu, w jakim oznaczałoby to uprzednie kontrolowanie lub filtrowanie danych".

Podpisanie się pod petycją zajmuje 30 sekund, a efekt polityczny tego działania może być bardzo wymierny!

TREŚĆ PETYCJI

Komentarze

CHCEMY PRYWATNOŚCI I WOLNOŚCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dodaj komentarz