Stanowisko organizacji w sprawie art. 13 projektu dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym