Regulamin strony

Obowiązuje od 17 lipca 2023 r.

  1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej panoptykon.org (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Fundację Panoptykon (dalej: Fundacja) mieszczącą się przy ul. Orzechowskiej 4/4, 02-068 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000327613, NIP: 525-24-61-157.
  2. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
  3. Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.
  4. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony.
  5. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O wszelkich istotnych zmianach Fundacja będzie informować użytkowników i użytkowniczki. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.
  6. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (fundacja@panoptykon.org). Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Fundację w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Fundacja zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu. Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (fundacja@panoptykon.org).
  7. Najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w Fundacji Panoptykon w związku z korzystaniem ze strony, w tym informacje o plikach cookies, publikujemy w Polityce prywatności.