Należymy do

Na wielu polach współpracujemy z innymi organizacjami. Poza formalnym afiliacjami z listy poniżej należymy do grupy Cyfrowe Wyzwania przy FRSI i nieformalnej koalicji organizacji walczących o praworządność „SOS” skupionej wokół Fundacji Batorego. Udzielamy się w kampanii „Organizacje społeczne. To działa” prowadzonej przez Klon/Jawor, bierzemy udział w projekcie Forum Darczyńców „Silniejszy głos organizacji społecznych”. Jesteśmy członkiem szeregu sieci i koalicji.

Należymy do
logo EDRi
European Digital Rights

Koalicja EDRi została założona w czerwcu 2002 r. Obecnie zrzesza 35 organizacji członkowskich, zajmujących się ochroną prywatności i innych praw w 21 krajach na terenie Europy. Członkowie EDRi wspólnie występują w obronie wolności w społeczeństwie informacyjnym. EDRi wydaje EDRi-gram – dwutygodnik elektroniczny, w którym komentowane są najnowsze doniesienia z frontu zmagań o prawa cyfrowe w Europie. Do EDRi należymy od 2010 r.

logo FRA
Fundamental Rights Platform

FRP to grupa ponad 300 europejskich organizacji społecznych współpracujących z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). Dzięki tej współpracy organizacje zajmujące się prawami człowieka w różnych regionach Unii Europejskiej mogą bezpośrednio uczestniczyć w podejmowaniu decyzji na temat tego, w jakim kierunku powinny zmierzać działania Agencji. Do FRA należymy od 2013 r.

logo KEMiC
Koalicja Edukacji Medialnej i Cyfrowej

KEMiC powstała 6 marca 2015 r. Jest to porozumienie organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających w obszarze edukacji medialnej. Koalicja ma na celu upowszechnianie edukacji medialnej i cyfrowej m.in. poprzez wypracowywanie i promowanie dobrych praktyk, inicjowanie debat, dyskusji, konferencji i warsztatów, dzielenie się wiedzą ekspercką, inicjowanie i wspieranie badań w obszarze edukacji medialnej i cyfrowej.

logo OFOP
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

OFOP powstał w 2003 r. jako odpowiedź na potrzebę powołania ogólnopolskiej reprezentacji organizacji. Pierwsze walne zgromadzenie odbyło się 6 grudnia 2003 r. Misją OFOP jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu społeczeństwa obywatelskiego. Celem Federacji jest m.in. rozwijanie współpracy i standardów działania, budowanie poczucia tożsamości trzeciego sektora oraz rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji. Obecnie OFOP zrzesza ponad 120 organizacji z całej Polski. Wśród nich są zarówno duże organizacje, w tym federacje regionalne czy branżowe, jak i mniejsze – o charakterze lokalnym. Do OFOP-u należymy od 2010 r.

Nie