Polityka prywatności

Obowiązująca od 17 lipca 2024 r.

Czego dowiesz się z tego dokumentu?

W Polityce prywatności zbieramy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w Fundacji Panoptykon. Wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Dokładamy starań, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi bazowały na szacunku dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy, były zgodne z prawem oraz misją i wartościami, jakie reprezentuje Fundacja Panoptykon.

Dokument składa się z trzech części.

W części I wyjaśniamy podstawowe pojęcia, jakimi się posługujemy, informujemy, jakie prawa ci przysługują i jak możesz się z nami skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną swoich danych.

W części II szczegółowo opisujemy sytuacje, w których możemy przetwarzać twoje dane osobowe.

W części III informujemy, w jaki sposób stosujemy ciasteczka (pliki cookies).

Możesz szybko dotrzeć do informacji, które cię interesują, klikając w odnośniki w poniższym spisie treści.

CZĘŚĆ I. OGÓLNE INFORMACJE

§ 1. Administrator danych

 1. Administratorem twoich danych osobowych jest Fundacja Panoptykon z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzechowskiej 4/4 (02-068 Warszawa). W dalszej części Polityki prywatności określamy się jako „Fundacja” lub „my”.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy. Jesteśmy wpisani do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000327613.
 3. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w jakiejkolwiek sprawie związanej z ochroną swoich danych, napisz do nas na adres: ul. Orzechowska 4/4 (02-068 Warszawa) lub wyślij nam e-mail: fundacja@panoptykon.org.

§ 2. Słowniczek

Jeżeli w treści Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to ma ono następujące znaczenie:

 1. Polityka – dokument, który właśnie czytasz, czyli Polityka prywatności Fundacji Panoptykon;
 2. Serwisy – prowadzone przez nas strony internetowe, zarówno w domenie panoptykon.org, jak i cyfrowa-wyprawka.org, podsluchjaksiepatrzy.org, ktocienamierzyl.pl, niktciniepowie.org, stopcenzurze.eu, pnpt.org, panoptykon.com.pl, panoptykon.eu wraz z podstronami;
 3. Media społecznościowe – portale społecznościowe, w których prowadzimy komunikację, w szczególności: Facebook, X (Twitter), YouTube, LinkedIn, Wykop, Instagram, Mastodon.

§ 3. Bezpieczeństwo twoich danych

 1. Wszystkie dane osobowe, które zbierzemy na twój temat, przetwarzamy jako administrator zgodnie z RODO, czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz na stronie Dziennika Urzędowego UE.
 2. Stosujemy wymagane przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych.

§ 4. Twoje prawa

 1. W każdym przypadku, gdy przetwarzamy twoje dane:
  1. masz prawo dostępu do nich,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać ich usunięcia, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia ich przetwarzania w granicach określonych przez RODO.
 2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5. Prawo do sprzeciwu

 1. Możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu w dwóch sytuacjach, mianowicie gdy przetwarzamy twoje dane osobowe:
  1. na potrzeby bezpośredniego promowania naszej działalności – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać, on zawsze zostanie przez nas uwzględniony;
  2. na potrzeby naszych prawnie uzasadnionych interesów innych niż promowanie działalności (wymieniamy je w odpowiednich fragmentach części II Polityki) – taki sprzeciw wymaga jednak uzasadnienia szczególną sytuacją, w jakiej się znajdujesz (zgłaszając sprzeciw, wskaż, dlaczego nie chcesz, byśmy przetwarzali twoje dane osobowe).
 2. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki. W niektórych sytuacjach oferujemy dodatkowe sposoby wyrażenia sprzeciwu. Opisaliśmy to we właściwych miejscach części II Polityki.

§ 6. Profilowanie

Niezależnie od tego, skąd mamy twoje dane i w jakim celu je przetwarzamy, nie będziesz podlegać decyzjom, które bazują wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na ciebie wpływają.

§ 7. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod adresem https://uodo.gov.pl/.

§ 8. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. Jeśli masz pytania dotyczącej Polityki, napisz do nas. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://panoptykon.org/polityka-prywatnosci.

CZĘŚĆ II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH

§ 9. Korzystanie z naszych Serwisów

Ponieważ korzystasz z naszych Serwisów (chociażby czytając tę Politykę), zwróć uwagę na następujące kwestie.

1. Jakie dane przetwarzamy?

Korzystamy z narzędzia Matomo do generowania i analizowania zbiorczych statystyk odwiedzin naszych Serwisów. Narzędzie to zapewnia nam pełną kontrolę nad przetwarzanymi danymi. Matomo automatycznie zbiera przy pomocy skryptu:

 1. adres IP (anonimizowany);
 2. typ, markę i model urządzenia, z którego następuje połączenie;
 3. rozdzielczość ekranu, na którym strony były wyświetlane;
 4. informację o systemie operacyjnym;
 5. nazwa, język i silnik przeglądarki, z której korzystasz, oraz zainstalowane wtyczki,
 6. nazwę domeny, z której wchodzisz na naszą stronę;
 7. dane lokalizacyjne (państwo);
 8. informacje o tym, jakie treści odwiedzasz w naszych Serwisach i ile czasu na nich spędzasz.
2. Po co nam twoje dane? W jakim celu je przetwarzamy?

W celu zapewnienia funkcjonalności Serwisów, naprawiania błędów oraz analizowania statystyk odwiedzin i popularności treści.

3. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 45 Polityki.

4. Co zrobić, jeżeli nie chcesz, byśmy przetwarzali twoje dane na potrzeby analizy statystyk odwiedzin?

Niezależnie od innych praw, które ci przysługują zgodnie z RODO, możesz ustawić taką konfigurację swojej przeglądarki, aby wysyłała prośbę o nieśledzenie (nagłówek „Do Not Track”). Jeśli otrzymamy taki sygnał, nie będziemy zbierać żadnych danych, a narzędzie do generowania statystyk zignoruje twoje wejścia na nasze Serwisy. Pod tymi linkami znajdziesz instrukcje, jak wybrać takie ustawienia dla poszczególnych przeglądarek: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari.

5. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne. Nie wymagamy również logowania w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisów.

6. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.

7. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Zapewnienie funkcjonalności Serwisów, naprawianie błędów oraz analiza statystyk odwiedzin.

8. Komu przekażemy twoje dane?

Przekażemy je:

 1. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Fundacji,
 2. podmiotom, od których wynajmujemy przestrzeń serwerową.
9. Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?

Do momentu, w którym zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

10. Czy twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

§ 10. Subskrypcja newslettera PanOptyka, list mailingowych Ochotniczki i Ochotnicy, Cyfrowa Wyprawka oraz innych list tematycznych

Jeżeli subskrybujesz nasz newsletter lub nasze listy mailingowe, zwróć uwagę na następujące kwestie.

1. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy twój adres e-mail, datę zapisu do newslettera lub mailingu, datę wypisania się, historię wysłanych ci mailingów, ewentualne dodatkowe dane, które przekażesz nam w procesie komunikacji. Dodatkowo w przypadku newslettera – informację o jego otworzeniu.

2. Po co nam twoje dane? W jakim celu je przetwarzamy?

Przetwarzamy je:

 1. w celu promowania naszej działalności statutowej poprzez informowanie zainteresowanych osób o działaniach podejmowanych przez Fundację z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
 2. w połączeniu z innymi twoimi danymi – w celu analizy skuteczności naszych działań i ewentualnej personalizacji komunikacji.
3. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 45 Polityki.

4. Jak zrezygnować z subskrypcji newslettera lub listy mailingowej?

Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji, możesz skontaktować się z nami w sposób opisany w § 1 ust. 3 Polityki lub kliknąć w link rezygnacji znajdujący się w stopce mailingu.

5. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania adresu e-mail nie będziesz mógł/mogła otrzymywać od nas newslettera ani innego wybranego mailingu.

6. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?

Przetwarzamy je:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli umowy o wysyłkę newslettera lub mailingu, która oparta jest na zasadach przewidzianych w regulaminie list mailingowych;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.
7. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jest nim usprawnienie działania Fundacji poprzez analizę interakcji pomiędzy Fundacją a odbiorcami i byłymi odbiorcami naszych treści – co służy realizacji naszych celów statutowych.

8. Komu przekażemy twoje dane?

Przekażemy je:

 1. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Fundacji,
 2. podmiotom, od których wynajmujemy przestrzeń serwerową.
9. Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?

Przestaniemy wysyłać ci newsletter i wiadomości z list mailingowych po otrzymaniu twojej rezygnacji z subskrypcji. Informację o tym, że subskrybowałeś/-aś nasz newsletter lub listę mailingową, oraz ewentualnie inne twoje dane zachowamy:

 1. przez 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wpłaciłeś/-aś darowiznę lub przekazałeś/-aś nam 1,5% podatku,
 2. przez rok po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy w naszym systemie CRM ostatnią interakcję z tobą innego rodzaju niż wskazane w pkt. wyżej (np. wysyłka newslettera czy udział w konkursie),

chyba że wcześniej zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

10. Czy twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

§ 11. Przekazywanie darowizn

Jeżeli przekazujesz nam darowizny, zwróć uwagę na następujące kwestie.

1. Jakie dane przetwarzamy?

Jeśli przekazujesz nam darowiznę za pomocą narzędzia do e-płatności na naszej stronie, przetwarzamy twój adres e-mail, kwotę darowizny, datę jej przekazania oraz twoje imię i nazwisko. W przypadku tradycyjnego przelewu bankowego przetwarzamy dane zawarte w przelewie, tzn. twoje imię (imiona) i nazwisko, kwotę darowizny, datę jej przekazania, numer rachunku, adres oraz informacje, które podasz w tytule przelewu.

2. Po co nam twoje dane? W jakim celu je przetwarzamy?

Przetwarzamy je:

 1. w celu finansowania naszej działalności statutowej, w tym prowadzenia niezbędnej dokumentacji finansowo-księgowej;
 2. w celu prowadzenia analizy wpłat na rzecz Fundacji;
 3. w celu wysyłki podziękowań za przekazaną darowiznę i informowania o tym, jak wydaliśmy pozyskane środki;
 4. w połączeniu z innymi danymi na twój temat – w celu analizy skuteczności naszych działań i ewentualnej personalizacji komunikacji;
 5. w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
3. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 45 Polityki.

4. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć i zrealizować umowy darowizny.

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?

Przetwarzamy je:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli do wykonania umowy darowizny, którą z tobą zawieramy;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji związanych z prowadzeniem dokumentacji księgowej;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.
6. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jest nim:

 1. wysyłka podziękowań za dokonanie darowizny oraz (raz do roku) poinformowanie o sposobie spożytkowania przekazanych środków (drogą elektroniczną, jeżeli skorzystałeś/-aś z narzędzia do e-płatności lub podałeś/-aś swój adres e-mail w tytule przelewu tradycyjnego, lub drogą pocztową: na adres przypisany do rachunku bankowego lub inny podany przez ciebie);
 2. usprawnienie działania Fundacji poprzez analizę interakcji pomiędzy Fundacją a osobami przekazującymi darowizny obecnie lub w przeszłości – co służy realizacji naszych celów statutowych;
 3. obrona przed potencjalnymi roszczeniami związanymi z dokonaniem darowizny.
7. Komu przekażemy twoje dane?

Przekażemy je:

 1. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Fundacji,
 2. podmiotom, od których wynajmujemy przestrzeń serwerową,
 3. podmiotowi obsługującemu e-płatności,
 4. podmiotom dostarczającym usługi pocztowe i kurierskie,
 5. bankom,
 6. urzędom skarbowym w razie kontroli i biegłym rewidentom w ramach audytu finansowego.
8. Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać:

 1. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wpłaciłeś/-aś darowiznę lub przekazałeś/-aś nam 1,5% podatku,
 2. przez rok po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy w naszym systemie CRM ostatnią interakcję z tobą innego rodzaju niż wskazane w pkt. wyżej (np. udział w konkursie),

chyba że wcześniej zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

9. Czy twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

§ 12. Przekazywanie 1,5% podatku

Jeżeli przekazujesz 1,5% podatku na rzecz Fundacji, zwróć uwagę na następujące kwestie.

1. Jakie dane przetwarzamy?

Jeśli w formularzu PIT zaznaczyłeś/-aś zgodę na przekazanie nam danych, przetwarzamy twoje imię i nazwisko, adres, wysokość przekazanej kwoty podatku w danym roku, dane współmałżonka lub współmałżonki (w przypadku wspólnego rozliczania podatku) oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w rubryce formularza PIT dotyczącej 1,5%.

2. Po co nam twoje dane? W jakim celu je przetwarzamy?

Przetwarzamy je:

 1. w celu finansowania naszej działalności statutowej;
 2. w celu prowadzenia statystyk i analiz wpłat na rzecz Fundacji;
 3. w celu wysyłki podziękowań za przekazany 1,5% podatku i informowania o tym, jak wydaliśmy pozyskane środki;
 4. w połączeniu z innymi danymi na twój temat – w celu analizy skuteczności naszych działań i ewentualnej personalizacji komunikacji;
 5. w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
3. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 45 Polityki.

4. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Decyzję o przekazaniu swoich danych podejmujesz w momencie wypełniania formularza PIT.

5. Skąd mamy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe otrzymujemy od Krajowej Administracji Skarbowej.

6. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?

Przetwarzamy je:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli twojej zgody: pamiętaj, że zgodę możesz zawsze wycofać, jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania twoich danych przed jej wycofaniem;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.
7. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jest nim:

 1. wysyłka podziękowań za przekazanie 1,5% podatku oraz poinformowanie o tym, jak wydaliśmy przekazane środki (drogą tradycyjną na adres przekazany nam przez Krajową Administrację Skarbową lub elektroniczną, jeśli wyrazisz takie życzenie i przekażesz nam swój adres e-mail);
 2. usprawnienie działania Fundacji i przez to realizacji jej celów statutowych poprzez analizę interakcji pomiędzy Fundacją a osobami, które przekazują 1,5% podatku;
 3. obrona przed potencjalnymi roszczeniami związanymi z przekazaniem 1,5% podatku na naszą rzecz.
8. Komu przekażemy twoje dane?

Przekażemy je:

 1. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Fundacji,
 2. podmiotom, od których wynajmujemy przestrzeń serwerową,
 3. podmiotom dostarczającym usługi pocztowe i kurierskie.
9. Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?

Płytę lub wydruk z twoimi danymi przesłane przez Krajową Administrację Skarbową niszczymy w ciągu 3 miesięcy od otrzymania. Twoje dane będziemy przetwarzać:

 1. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonałeś/-aś darowizny lub przekazałeś nam 1,5% podatku,
 2. przez rok po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy w naszym systemie CRM ostatnią interakcję z tobą innego rodzaju niż wskazane w pkt. wyżej (np. udział w konkursie),

chyba że wcześniej zgłosisz sprzeciw lub cofniesz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

10. Czy twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

§ 13. Kontakt mailowy lub telefoniczny

Jeżeli kontaktujesz się z nami mailowo lub telefonicznie, zwróć uwagę na następujące kwestie.

1. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy adres e-mail lub numer telefonu oraz wszelkie inne informacje, które nam podasz, np. imię i nazwisko, informacje o twojej sytuacji.

2. Po co nam twoje dane? W jakim celu je przetwarzamy?

Przetwarzamy je:

 1. w celu obsługi korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na twoją wiadomość lub rozwiązania przedstawionej przez ciebie sprawy;
 2. w celu wynikającym z treści korespondencji;
 3. w celu nawiązania kontaktu w przyszłości;
 4. w celu analizy naszej komunikacji i otrzymywanych zapytań.
3. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 45 Polityki.

4. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania możemy nie być w stanie odpowiedzieć na twoją wiadomość.

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.

6. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jest nim:

 1. realizacja naszych celów statutowych poprzez obsługę korespondencji przychodzącej oraz ewentualne rozwiązanie przedstawionej przez ciebie sprawy i udzielenie odpowiedzi na twoją wiadomość;
 2. realizacja naszych celów statutowych poprzez nawiązywanie kontaktów;
 3. usprawnienie działania Fundacji poprzez analizę otrzymywanych zapytań i przekazywanych odpowiedzi – co służy realizacji naszych celów statutowych.
7. Komu przekażemy twoje dane?

Przekażemy je:

 1. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Fundacji,
 2. podmiotom, od których wynajmujemy przestrzeń serwerową.
8. Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?

Będziemy je przetwarzać do momentu zgłoszenia przez ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Informacje o sprawach, których się nie podjęliśmy, usuwamy niezwłocznie, nie później niż na koniec roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nawiązaniu kontaktu.

9. Czy twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

§ 14. Udział w konkursach

Jeżeli uczestniczysz w organizowanych przez nas konkursach, zwróć uwagę na następujące kwestie.

1. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy twój adres e-mail, odpowiedzi konkursowe oraz ewentualne inne dane wynikające z charakteru konkursu (informujemy o tym w regulaminie konkursu), a w przypadku laureatów lub laureatek – również imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny.

2. Po co nam twoje dane? W jakim celu je przetwarzamy?

Przetwarzamy je:

 1. w celu umożliwienia ci udziału w organizowanym przez nas konkursie,
 2. w celu wysłania nagród laureatom lub laureatkom,
 3. w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami związanymi z udziałem w konkursie.
3. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 45 Polityki.

4. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednakże bez ich podania nie możesz wziąć udziału w konkursie.

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.

6. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jest nim:

 1. organizacja konkursu, w tym przyjmowanie i obsługa zgłoszeń, informowanie o wynikach i wyłanianie laureatów i laureatek oraz wysyłanie nagród konkursowych;
 2. obrona przed potencjalnymi roszczeniami związanymi z udziałem w konkursie.
7. Komu przekażemy twoje dane?

Przekażemy je:

 1. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Fundacji,
 2. podmiotom, od których wynajmujemy przestrzeń serwerową,
 3. w przypadku laureatów i laureatek – podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.
8. Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?
 1. Jeśli jesteś laureatem lub laureatką konkursu, twoje dane będziemy przetwarzać przez 6 lat od zakończenia konkursu, ponieważ tyle zgodnie z kodeksem cywilnym wynosi okres przedawnienia roszczeń.
 2. W pozostałych przypadkach usuwamy dane niezwłocznie, nie później niż 6 miesięcy po rozstrzygnięciu konkursu.
9. Czy twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

§ 15. Współpraca i utrzymywanie relacji z przedstawiciel(k)ami mediów

Jeżeli pracujesz w mediach i kontaktujesz się z nami w celu uzyskania naszego komentarza lub to my kontaktujemy się z tobą w związku z naszymi działaniami, zwróć uwagę na następujące kwestie.

1. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (w szczególności adres e-mail, numer telefonu), afiliację (również poprzednie) oraz ewentualne informacje o interakcjach z Fundacją.

2. Po co nam twoje dane? W jakim celu je przetwarzamy?

Przetwarzamy je:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania,
 2. w celu nawiązywania lub utrzymywania współpracy z dziennikarzami i dziennikarkami,
 3. w celu promowania naszej statutowej działalności poprzez wysyłkę komunikatów prasowych,
 4. w celu analizy skuteczności komunikacji i wzmianek medialnych,
 5. w połączeniu z innymi danymi na twój temat – w celu analizy skuteczności naszych działań i ewentualnej personalizacji komunikacji.
3. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 45 Polityki.

4. Skąd mamy twoje dane?

Możemy je mieć bezpośrednio od ciebie, np. jeśli wyraziłeś/-aś chęć otrzymywania komunikatów prasowych. Możemy też pozyskać twoje dane z publicznie dostępnych źródeł (np. ze strony twojej redakcji) lub uzyskać je od innych organizacji lub osób mediów.

5. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli wysyłać ci komunikatów prasowych i zachować ciągłości komunikacji.

6. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.

7. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jest nim:

 1. promowanie naszej statutowej działalności poprzez wysyłkę komunikatów prasowych, odpowiadanie na zapytania medialne, utrzymywanie relacji;
 2. ulepszanie naszych działań poprzez analizę skuteczności komunikacji.
8. Komu przekażemy twoje dane?

Przekażemy je:

 1. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Fundacji,
 2. podmiotom, od których wynajmujemy przestrzeń serwerową,
 3. w określonych przypadkach – podmiotowi obsługującemu nas w zakresie PR.
9. Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?

Przestaniemy wysyłać ci komunikaty prasowej po otrzymaniu twojej rezygnacji z subskrypcji. Twoje dane oraz informację o zakończonej subskrypcji komunikatów prasowych zachowamy:

 1. przez 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wpłaciłeś/-aś darowiznę lub przekazałeś/-aś nam 1,5% podatku,
 2. przez rok po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy w naszym systemie CRM ostatnią interakcję z tobą innego rodzaju niż wskazane w pkt. wyżej (np. wysyłka komunikatu prasowego, udział w wydarzeniu),

chyba że wcześniej zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

10. Czy twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

§ 16. Udział w wydarzeniach wymagających rejestracji

Jeśli uczestniczysz w organizowanych przez nas wydarzeniach, które wymagają rejestracji (np. szkoleniach lub konferencjach), zwróć uwagę na następujące kwestie.

1. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy twoje imię i nazwisko bądź pseudonim, adres e-mail oraz inne informacje, jeśli charakter wydarzenia (np. szkolenie) lub umowa z grantodawcą będą tego wymagały.

2. Po co nam twoje dane? W jakim celu je przetwarzamy?

Przetwarzamy je:

 1. w celu umożliwienia ci zapisu na nasze wydarzenia,
 2. w połączeniu z innymi danymi na twój temat – w celu analizy skuteczności naszych działań i ewentualnej personalizacji komunikacji,
 3. realizacji wymogów związanych ze sprawozdawczością.
3. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 45 Polityki.

4. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będziesz mógł/mogła uczestniczyć w wydarzeniu, na które obowiązuje rejestracja.

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?

Przetwarzamy je:

 1. na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli wykonania umowy, którą z tobą zawieramy, np. realizacji szkolenia;
 2. na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.
6. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jest nim:

 1. ulepszanie naszych działań poprzez analizę ich skuteczności oraz utrzymywanie relacji;
 2. realizacja wymogów grantodawców zawartych w umowach.
7. Komu przekażemy twoje dane?

Przekażemy je:

 1. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Fundacji;
 2. podmiotowi, od którego wynajmujemy przestrzeń serwerową;
 3. podmiotom prowadzącym wydarzenia na nasze zlecenie, jeśli danego wydarzenia to dotyczy;
 4. grantodawcom, którzy przekazali środki na organizację wydarzenia, o ile takie postanowienie jest zawarte w umowie z nimi;
 5. jeśli wydarzenie odbywa się online – platformie wideokonferencyjnej, a w niektórych przypadkach również platformom transmitującym wydarzenie.
8. Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać:

 1. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wpłaciłeś/-aś darowiznę lub przekazałeś/-aś nam 1,5% podatku,
 2. przez rok po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy w naszym systemie CRM ostatnią interakcję z tobą innego rodzaju niż wskazane w pkt. wyżej (np. udział w konkursie lub wydarzeniu),

chyba że wcześniej zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

9. Czy twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

§ 17. Występ w podcaście Panoptykon 4.0

Jeśli występujesz w podcaście Panoptykon 4.0, zwróć uwagę na następujące kwestie.

1. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy twoje imię i nazwisko, głos, dane kontaktowe, afiliację oraz ewentualnie wizerunek, krótki biogram i informacje, które podasz podczas nagrania.

2. Po co nam twoje dane? W jakim celu je przetwarzamy?

Przetwarzamy je:

 1. w celu zaproszenia cię do wzięcia udziału w podcaście Panoptykon 4.0 i w celu opublikowania podcastu z twoim udziałem na naszej stronie, w serwisach radia Tok FM, na naszym kanale na YouTubie, w serwisach streamingowych, w tym Spotify i Apple Podcasts, oraz w celu promowania go w Mediach społecznościowych;
 2. w połączeniu z innymi danymi na twój temat – w celu analizy skuteczności naszych działań, utrzymywania relacji i ewentualnej personalizacji komunikacji.
3. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 45 Polityki.

4. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziesz mógł/mogła wystąpić w podcaście Panoptykon 4.0.

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?

Przetwarzamy je:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli twojej zgody na udział w podcaście i opublikowanie wizerunku – pamiętaj, że zgodę możesz zawsze wycofać, jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania twoich danych przed wycofaniem zgody;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.
6. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jest nim:

 1. nawiązanie z tobą kontaktu w celu zaproszenia cię do występu w podcaście,
 2. ulepszanie naszych działań poprzez analizę ich skuteczności oraz utrzymywanie relacji.
7. Komu przekażemy twoje dane?

Przekażemy je:

 1. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Fundacji;
 2. podmiotom, od których wynajmujemy przestrzeń serwerową;
 3. grafikowi opracowującemu materiały promujące podcast, w których wykorzystujemy twoje imię i nazwisko lub ewentualnie wizerunek;
 4. producentowi podcastu (radiu TOK FM);
 5. platformie do nagrywania podcastów;
 6. platformom streamingowym (w tym Spotify i Apple Podcasts);
 7. Mediom społecznościowym.
8. Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia przez ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Cofnięcie przez ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania twoich danych w okresie do cofnięcia zgody.

9. Czy twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoje dane osobowe trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z publikacją podcastu w serwisach YouTube, Spotify i Apple Podcasts – zgodnie z regulacjami tych serwisów.

§ 18. Interakcja poprzez nasze konta w Mediach społecznościowych

Jeżeli obserwujesz nasze konta w Mediach społecznościowych lub widzisz nasze reklamy lub posty sponsorowane, zwróć uwagę na następujące kwestie.

1. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy twoją nazwę użytkownika, imię i nazwisko, awatar (jeśli te dane są widoczne w twoim profilu); informację o tym, od kiedy nas obserwujesz; twoje komentarze i reakcje na naszą treść oraz wszelkie inne informacje, które przekażesz nam tymi kanałami; a także dane, jakie dane medium społecznościowe przetwarza na potrzeby tworzenia statystyk. W przypadku kierowania do ciebie reklamy – przedział wiekowy, płeć, miejscowość, wybrane zainteresowania.

2. Po co nam twoje dane? W jakim celu je przetwarzamy?

Przetwarzamy je:

 1. w celu interakcji z tobą w ramach prowadzonych przez nas kanałów w Mediach społecznościowych, w tym udzielania odpowiedzi na twoje prywatne wiadomości i prowadzenia z tobą dyskusji w ramach komentarzy pod postami;
 2. w celu promowania naszych działań za pomocą postów, które umieszczamy w Mediach społecznościowych, w tym reklam i postów sponsorowanych kierowanych do konkretnych grup użytkowników i użytkowniczek danego Medium społecznościowego;
 3. w celu analizy prezentowanych nam przez podmioty prowadzące Media społecznościowe danych o liczbie wyświetleń naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; te dane mają charakter statystyczny (tzn. nie widzimy, o jaką dokładnie osobę chodzi), jednak są tworzone na podstawie obserwacji twoich zachowań w Mediach społecznościowych.
3. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 45 Polityki.

4. Skąd mamy twoje dane i komu je przekazujemy?

Dane otrzymujemy od ciebie, gdy zaczynasz obserwować nasze konta w Mediach społecznościowych lub w inny sposób wchodzisz z nami w interakcję. W przypadku reklamy targetowanej dane możemy otrzymywać od dostawców Mediów społecznościowych, w których prezentujemy takie reklamy, w szczególności od Meta Platforms Ireland Limited lub Google Ireland Limited.

Przekazujemy twoje dane dostawcom Mediów społecznościowych, na których prowadzimy nasze konta, w szczególności Meta Platforms Ireland Limited, Google Ireland Ltd., Twitter International Unlimited Company, Wykop sp. z o.o., LinkedIn Ireland Unlimited Company.

5. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak jeżeli wejdziesz z nami w interakcję na naszych profilach Mediach społecznościowych, uzyskamy dostęp do twojej nazwy użytkownika (lub imienia i nazwiska) oraz ewentualne zdjęcia profilowego.

6. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.

7. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Udzielanie odpowiedzi na twoje wiadomości i komentarze, informowanie o naszych działaniach i promowanie Fundacji, analiza statystyk związanych z naszymi kanałami w Mediach społecznościowych.

8. Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?

Tak długo, jak obserwujesz nasze konta lub wchodzisz z nami w interakcję. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub usunąć swoje konto w Mediach społecznościowych.

9. Czy twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Niektóre Media społecznościowe, na których mamy nasze profile, przekazują twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W takiej sytuacji przekazanie danych osobowych następuje na podstawie prawnej przewidzianej w RODO.

CZĘŚĆ III. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Ciasteczka (pliki cookies) instalujemy wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności formularzy i zapisania informacji o wypełnieniu danego formularza na stronie crm.panoptykon.org przy zapisie na listę mailingową Cyfrowa Wyprawka, wysyłaniu zgłoszenia konkursowego, rejestracji na wydarzenie, wypełnieniu ankiety oraz przy przejściu do narzędzia do e-płatności.