Polityka prywatności [do 25 maja 2018 r.]

Polityka prywatności obowiązująca do 25 maja 2018 r.

Dane gromadzone za pośrednictwem strony Fundacji Panoptykon

W Fundacji Panoptykon, z uwagi na cele statutowe oraz prowadzoną działalność, przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem, oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.

Podczas wizyty na naszej stronie zbierane automatycznie są takie dane użytkowników, jak: adres IP (anonimizowany), typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą narzędzia Piwik), co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewnić mu wysoką jakość merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów itd.

Dane pochodzące z ankiet umieszczanych na naszej stronie są gromadzone i analizowane wyłącznie po to, aby badać zjawiska związane z tematyką naszej działalności i tym samym – realizować cele statutowe Fundacji oraz dbać o merytoryczną zawartość serwisu internetowego. W przypadku akcji prowadzonych przez Fundację, które wymagają od uczestników rejestracji, zakres przetwarzanych danych określony jest w regulaminie danej akcji. Uczestnikowi zawsze przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo, nie zabiegamy o ich identyfikację, nie wymagamy rejestracji.

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).

Nasza polityka w odniesieniu do plików cookie (pol. ciasteczka)

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka). Na przykład narzędzie do subskrypcji newslettera PanOptyka wykorzystuje ciasteczko służące do zapisania adresu e-mail w bazie adresatów newslettera. Jest ono niezbędne do skutecznego zapisania się na listę adresatów newslettera.

Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).

Newsletter PanOptyka

Od dnia 1 marca 2013 r. newslettery PanOptyka wysyłane są z systemu CiviCRM – wewnętrznej bazy Fundacji Panoptykon służącej do zarządzania kontaktami i gromadzenia informacji. Nie śledzimy kliknięć (wiemy, że jesteśmy pod tym kątem wyjątkiem, ale naprawdę tak jest – sami sprawdźcie). Od 6 października 2017 r. zliczamy natomiast otwarcia newslettera (w tym celu w naszym mailingu umieszczony jest przezroczysty piksel – klikając w swoim programie pocztowym zgodę na wyświetlenie obrazków w newsletterze, wyświetlasz też ten piksel, dając nam w ten sposób znać, że otworzyłeś/-aś mailing). Dzięki temu wiemy mniej więcej, jaki procent subsrybentów interesuje się przesyłanymi przez nas informacjami.

Podane przez subskrybentów dane kontaktowe (adres e-mail) są przetwarzane przez Fundację Panoptykon wyłącznie w celu regularnego przesyłania zamówionego newslettera PanOptyka. Jeśli subskrybent/-ka wyraził/-a na to zgodę, adres e-mail jest kojarzony w systemie CRM z innymi danymi, wynikającymi z interakcji z Fundacją Panoptykon. W zależności od historii interakcji, zakres danych może obejmować: imię, nazwisko, pełnioną funkcję i nazwę reprezentowanej instytucji oraz inne dane, które konkretna osoba dobrowolnie przekazała Fundacji Panoptykon. Dane przetwarzane w systemie CRM są wykorzystywane w celu zarządzania relacjami z otoczeniem i planowania działań Fundacji Panoptykon.

Subskrybenci newslettera mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie dokonujemy automatycznych zapisów do naszej bazy wysyłkowej. Dane osobowe subskrybentów nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.

Fundacja Panoptykon zapewnia subskrybentom możliwość usunięcia danych z bazy wysyłkowej w każdym momencie, bez podawania powodu. W celu usunięcia swoich danych z bazy kontaktów wystarczy wysłać e-mail na adres fundacja@panoptykon.org (sugerujemy użycie sformułowania „żądam usunięcia moich danych osobowych z bazy kontaktów Fundacji Panoptykon”). W celu wypisania się z subskrypcji newslettera prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści newslettera lub e-mail na adres: fundacja@panoptykon.org.

Lista Ochotnicy

Podane przez subskrybentów dane kontaktowe (adres e-mail) są przetwarzane przez Fundację Panoptykon w celu przesyłania zamówionych przez informacji na temat organizowanych przez nas akcji i wydarzeń. Dodatkowo, dane kontaktowe oraz inne dane osobowe, które subskrybent/-ka z własnej inicjatywy udostępnił/-a Fundacji Panoptykon w związku z organizowanymi wydarzeniami i akcjami lub w ramach innych interakcji są umieszczane w systemie CRM (wewnętrznej bazie służącej do zarządzania kontaktami), kojarzone ze sobą i przetwarzane w celu planowania i koordynowania akcji lub wydarzeń.

Subskrybenci listy Ochotnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe subskrybentów nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.

Fundacja Panoptykon zapewnia subskrybentom możliwość rezygnacji z otrzymywania maili, jak również usunięcia danych z bazy wysyłkowej w każdym momencie, bez podawania powodu, oraz prawo do sprzeciwienia się kojarzeniu danych w systemie CRM. Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji listy Ochotnicy, kliknij link rezygnacji w otrzymanym mailu. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli Twoje dane z naszej bazy kontaktów, wyślij e-mail na adres fundacja@panoptykon.org (sugerujemy użycie sformułowania „żądam usunięcia moich danych osobowych z bazy kontaktów Fundacji Panoptykon”). Jeśli nie chcesz, żeby Twoje dane związane z różnymi interakcjami z Fundacją były kojarzone ze sobą w systemie CRM, wyślij e-mail na adres fundacja@panoptykon.org (sugerujemy użycie sformułowania „sprzeciwiam się kojarzeniu moich danych w systemie CRM”).

Dane darczyńców

Fundację Panoptykon można wspierać finansowo, przekazując darowizny przelewem na konto lub za pośrednictwem systemu Payeezy do wpłat online. W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres zameldowania darczyńcy, informację o wysokości darowizny – informacje te widoczne są w opisie przelewu, a także adres e-mail, jeśli zostanie on podany w tytule przelewu. W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu Payeezy prosimy o podanie imienia i nazwiska, żebyśmy wiedzieli, kto jest stroną transakcji (np. by móc wystawić zaświadczenie do celów podatkowych lub zwrócić omyłkowo wpłaconą darowiznę), kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest niezbędny do technicznej obsługi płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny za pośrednictwem Payeezy.

Dane darczyńców przetwarzamy w systemie CiviCRM oraz w dokumentacji księgowej. Darczyńcy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nie są one udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak Fundacja Panoptykon jest zobowiązana do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to m.in. obowiązek informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o wszelkich transakcjach, które zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie należy uznać za podejrzane.

Raz lub dwa razy w roku wysyłamy na adresy podane w przelewach bankowych podziękowania oraz egzemplarze naszych materiałów edukacyjnych i innych publikacji. Do przesłania podziękowań wykorzystujemy również przekazane nam adresy e-mail. Jeśli ktoś nie życzy sobie takiego kontaktu z naszej strony, może w tytule przelewu dopisać „Brak adresu” lub swój sprzeciw przesłać na adres: fundacja@panoptykon.org. Darczyńca może również podać inny adres do korespondencji.

Dane osób, które przekazały nam 1% swojego podatku

Od urzędu skarbowego otrzymujemy dane osób, które przekazały nam 1% podatku i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych. Przetwarzamy imię, nazwisko, adres zamieszkania podatnika i jego/jej współmałżonka/-ki (w przypadku wspólnego rozliczania podatku), wysokość przekazanej kwoty oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone przez podatników w rubryce formularza PIT dotyczącej 1%. Na adresy przekazane nam przez urzędy skarbowe wysyłamy podziękowania oraz egzemplarze naszych materiałów edukacyjnych i innych publikacji.

Dane osób, które przekazały nam 1%, przetwarzamy w systemie CiviCRM. Nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osoby, które przekazały nam 1% podatku, mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Mogą też – pisząc na adres: fundacja@panoptykon.org – sprzeciwić się dalszemu ich przetwarzaniu, zastrzec, żebyśmy nie kontaktowali się z nimi za pośrednictwem poczty lub wskazać inny adres do korespondencji.

Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu

Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenie panoptykon.org. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w naszym serwisie.

Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. Dokładamy starań, by wszystkie zmiany były zgodne z misją i wartościami, jakie reprezentuje Fundacja Panoptykon.

Kontakt i dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: fundacja@panoptykon.org. Wszelkie dane, które użytkownicy naszej strony lub subskrybenci newslettera przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.

Zastrzegamy sobie ponadto możliwość publikacji na naszej stronie internetowej informacji związanych z tematyką serwisu, przekazanych nam przez użytkowników w trybie „Przesyłaj nam ciekawe informacje”, bez ujawniania danych osoby, od której informacje te pochodzą.