Jak działamy

Pracujemy jednocześnie na kilku frontach. Walczymy o zmianę prawa, praktyk instytucji i firm oraz wpływamy na debatę publiczną.

Kontrolujemy kontrolujących

Patrzymy na ręce państwu i korporacjom, które wiedzą o tobie zbyt dużo:

 • monitorujemy proces legislacyjny w Polsce i Unii Europejskiej;
 • opiniujemy projekty przepisów i alarmujemy opinię publiczną w razie zagrożeń;
 • namierzamy i ujawniamy nieprawidłowości w działaniach instytucji i firm;
 • analizujemy trendy w rozwoju nowych technologii, inicjujemy badania społeczne i współpracujemy z ekspertami.

Walczymy o prawo chroniące wolność i prywatność:

 • zgłaszamy swoje propozycje w procesie tworzenia prawa;
 • budujemy poparcie dla zmian: działamy w koalicjach z organizacjami społecznymi (np. w ramach European Digital Rights), współpracujemy z instytucjami i biznesem;
 • prowadzimy strategiczne sprawy sądowe i postępowania przed organami ochrony danych.

Pokazujemy zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i pomagamy sobie z nimi radzić:

 • prowadzimy kampanie społeczne;
 • występujemy w mediach i uczestniczymy w wydarzeniach publicznych, organizujemy dyskusje, prowadzimy warsztaty dla środowisk dziennikarskich i aktywistycznych;
 • piszemy artykuły, poradniki, przewodniki, produkujemy materiały video oraz podcast;
 • stworzyliśmy portal edukacyjny Cyfrowa Wyprawka i grę Trzęsienie danych.