Regulamin quizu 13.09.2019

  1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Panoptykon z siedzibą w Warszawie 02-068, ul. Orzechowska 4/4.
  2. Udział w konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na 7 pytań w quizie dotyczącym nadzoru. 5 osób, które do 17 września 2019 r. do 12:00 jako pierwsze udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi w quizie, otrzyma książkę Tomasza Lipki pt. „Login” ufundowaną przez Wydawnictwo Literackie.
  3. Organizator powiadomi Uczestników o wynikach konkursu do 20 września 2019 r.
  4. Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej SA.
  5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
  6. Dane osobowe uczestniczek i uczestników w postaci adresu e-mail i udzielonych odpowiedzi przetwarza Organizator konkursu w celu zebrania odpowiedzi konkursowych i komunikacji z ich autorami i autorkami (podstawą prawną jest niezbędność do realizacji umowy). Przetwarzamy również imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny zwycięzców w celu przesłania pocztą nagrody (podstawą prawną jest niezbędność do realizacji umowy).
  7. Dane przesłane za pośrednictwem formularza konkursowego zostaną usunięte nie później niż 6 miesięcy po rozstrzygnięciu konkursu, z wyjątkiem imion i nazwisk oraz adresów e-mail zwycięzców konkursu. Te dane przetwarzamy w celu zarządzania relacjami (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora) przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli Twoje dane wcześniej, wyraź swój sprzeciw, wysyłając e-mail na adres: fundacja@panoptykon.org.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Uczestniczkom i uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Nie udostępniamy danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, poza imieniem i nazwiskiem oraz adresem korespondecyjnym zwycięzców, które przekazujemy Poczcie Polskiej na potrzeby dostarczenia nagród. Uczestnicy i uczestniczki konkursu mogą żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, wystarczy napisać maila na adres: fundacja@panoptykon.org (najlepiej używając sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Panoptykon w celu uczestnictwa w quizie”). Żądanie usunięcia danych przed rozstrzygnięciem konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w nim.
  9. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osobowe, znajduje się w naszej polityce prywatności.
  10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania lub przerwania konkursu. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie panoptykon.org.