WSPIERAJ NASZE DZIAŁANIA

Fundacja Panoptykon jest organizacją działającą nie dla zysku. Nasze projekty są finansowane przez instytucje grantodawcze. Ważnym elementem stabilności finansowej Fundacji są darowizny od osób indywidualnych. Środki te przeznaczamy na bieżące działanie i realizację zadań, które wykraczają poza ramy projektów finansowanych przez grantodawców instytucjonalnych.

Wspieraj Panoptykon regularnymi darowiznami

Możesz wesprzeć Fundację Panoptykon finansowo, przekazując darowiznę na konto:
43 1440 1101 0000 0000 1044 6058 PKO Bank Polski (w tytule przelewu wpisz „Darowizna”, a jeśli chcesz być z nami w indywidualnym kontakcie – również swój adres e-mail).

Darowizny przekazane Fundacji na cele statutowe możesz odliczyć od podstawy opodatkowania (osoba fizyczna może w ten sposób odliczyć do 6% uzyskanego dochodu pod warunkiem przekazania środków przelewem na konto Fundacji).

Niestety narzędzie do „łatwych przelewów” nie jest dostępne na naszej stronie i być może nigdy nie będzie, jeśli nie znajdziemy operatora, który swojego modelu biznesowego nie opiera na sprzedaży danych i który jednostronnie nie narzuca kontrahentom warunków umowy. Zachęcamy jednak do złożenia w banku dyspozycji stałego zlecenia przelewu darowizny na rzecz Panoptykonu. Niewielkie, ale powtarzalne darowizny są dla nas tak samo cenne jak większe jednorazowe wpłaty.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom!

1% dla Panoptykonu

Fundacja Panoptykon posiada status organizacji publicznego. Żeby przekazać nam 1% dwojego podatku dochodowego, wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000327613

Prowadzisz firmę?

Biznes wspiera nasze działania edukacyjne. Jeśli chcesz, żeby Twoja Firma również przyczyniła się do wychowania pokolenia, które będzie umiało twórczo i odpowiedzialnie korzystać z nowych technologii, a jednocześnie budować wizerunek swojej Firmy jako społecznie odpowiedzialnej, dbającej o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci, skontaktuj się z nami. Zapoznaj się z naszą ofertą dla firm.

Dlaczego potrzebujemy Twojego wsparcia?

  • Po pierwsze, ze względu na niezależność i wiarygodność, nie ze wszystkich potencjalnych źródeł finansowania możemy korzystać. Szczególnie ogranicza nas to, że patrzymy na ręce zarówno władzy publicznej, jak i prywatnym firmom. Dlatego dopuszczamy możliwość korzystania ze wsparcia prywatnych firm i państwowych instytucji jedynie w ograniczonym zakresie, co uwzględniliśmy w naszej polityce finansowania.
  • Po drugie, dynamiczny charakter monitorowanych przez nas obszarów wiąże się z potrzebą podejmowania działań, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć na etapie przygotowywania projektów. Żeby sprawnie reagować w takich sytuacjach, potrzebujemy wsparcia osób prywatnych. Bez pomocy indywidualnych darczyńców nie moglibyśmy tak mocno zaangażować się w kampanię przeciwko ACTA.
  • Po trzecie, efekty działań organizacji takich jak nasza – czyli kontrolujących działania władzy – zwykle są w pełni widoczne dopiero po latach. Rzadko zdarzają się spektakularne sukcesy, które mobilizowałyby ludzi do masowego wspierania naszej inicjatywy. Jeśli bliskie Ci jest pragnienie, żeby kolejne pokolenia żyły w lepszym - pod kątem cyfrowych praw i wolności - świecie, nie czekaj. Działaj.

Bardzo liczymy na zaangażowanie i wsparcie finansowe ze strony wszystkich, którzy cenią naszą pracę i uważają, że taka działalność jest potrzebna. ­­Naprawdę jest tak, że każda złotówka ma znaczenie! My ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, by nie zawieść zaufania naszych darczyńców i skutecznie realizować panoptykonową misję (nasze sprawozdania dostępne są w zakładce organizacja).

Podziękowania dla darczyńców

Staramy się informować darczyńców o naszych działaniach. Dlatego też nie częściej niż raz na pół roku wysyłamy na adresy podane w przelewach bankowych egzemplarze naszych materiałów edukacyjnych i innych publikacji (np. raport „Kontrolujemy kontrolujących” czy panoptykonowe przewodniki). Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywać takich materiałów, w tytule przelewu dopisz „brak adresu” lub odpowiednią informację prześlij na adres: fundacja@panoptykon.org. Możesz również podać inny adres do korespondencji. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Polityka finansowania Panoptykonu

  • W trosce o niezależność Fundacja Panoptykon nie przyjmuje środków na działania strażnicze od instytucji publicznych i podmiotów biznesowych (ze względu na to, że może monitorować ich aktywność), chyba że środki rozdzielane są w drodze otwartych konkursów, w których jasno zostały określone kryteria przyjmowania wniosków, a decyzje podejmuje niezależna komisja ekspertów.
  • Środki pozyskane od instytucji publicznych i podmiotów biznesowych inaczej niż w drodze otwartego konkursu nie mogą przekraczać łącznie 50% budżetu organizacji i mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów działalności edukacyjnej i badawczej Fundacji Panoptykon.
  • Darowizny przekazane na konto Fundacji Panoptykon przeznaczane są na realizację działań, które wykraczają poza realizowane projekty (np. w przypadku potrzeby szybkiej reakcji na nowe sytuacje).
  • Informacje o finansach Fundacji Panoptykon są publicznie dostępne na stronie internetowej.