101 organizacji i 550 osób apeluje do premiera o wstrzymanie pushbacków na granicy polsko-białoruskiej

101 organizacji i 550 osób apeluje do premiera o wstrzymanie pushbacków na granicy polsko-białoruskiej.

Wraz z szeroką koalicją organizacji niosących pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej oraz innych organizacji społecznych, a także z osobami nas wspierającymi, złożyliśmy dziś petycję wzywającą rząd Donalda Tuska do natychmiastowego zaniechania praktyki pushbacków. Wśród sygnatariuszy i sygnatariuszek znalazły się powstanki warszawskie: Wanda Traczyk-Stawska i Anna Przedpolska Trzeciakowska, a także wybitne autorytety prawnicze, ludzie nauki i kultury.

Pushbacki, czyli wywózki, stosowane są systemowo od początku kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, który trwa od połowy 2021 r. Polegają na zatrzymywaniu osób, które przekroczyły granicę w sposób nieuregulowany, a następnie przymusowym wyrzucaniu ich na stronę białoruską,  niezależnie od wieku, stanu zdrowia, czy wyrażanej woli ubiegania się ochronę międzynarodową.