imigranci i granice

10.08.2017
element dekoracyjny

Trybunał Sprawiedliwości zablokował kontrowersyjną umowę w sprawie przekazywania danych o pasażerach linii lotniczych między Unią Europejską a Kanadą. To jednak tylko połowiczne zwycięstwo prawa do prywatności.

02.12.2016

Sprawa Ameera Alkhawlany’ego przypomniała polskiej opinii publicznej o sytuacji uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju cudzoziemców, którym grozi deportacja. Ze względu na utajnione dowody osoby takie mają praktycznie zerowe możliwości obrony. W Wielkiej Brytanii w podobnych sytuacjach działają tzw. specjalni adwokaci, którzy w imieniu oskarżanych mają możliwość zapoznania się z tajnymi informacjami.

03.06.2016
element dekoracyjny

Sejm pracuje obecnie nad krytykowanym przez nas projektem ustawy „antyterrorystycznej”. Projekt zakłada, że służby mogą podejmować wobec obcokrajowców szereg daleko idących czynności. Działania takie mogą prowadzić do dyskryminacji oraz naruszenia prawa do prywatności. Trudno oprzeć się wrażeniu, że nowe przepisy mają skutkować piętnowaniem cudzoziemców. Zwiększeniu uprawnień niestety nie towarzyszy wprowadzenie skutecznej i demokratycznej kontroli nad działaniem organów ścigania.

14.04.2016
element dekoracyjny

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim odbędą się dwa bardzo ważne głosowania: w sprawie reformy ochrony danych osobowych oraz dyrektywy tworzącej europejski system PNR. Układ polityczny wskazuje, że obydwie propozycje zostaną przez europosłów przyjęte bez żadnych poprawek. Nie jest przypadkiem, że oba głosowania odbywają się jednego dnia. Reforma, która wprowadza lepsze standardy ochrony prywatności, ma osłodzić obywatelom ustanowienie kolejnego systemu obciążającego budżety państw i ograniczającego wolności w imię bezpieczeństwa.

04.03.2016

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedstawienie aktualnych planów dotyczących relokacji do Polski ubiegających się o ochronę międzynarodową cudzoziemców z Grecji i Włoch. Rzecznik zwrócił uwagę, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami pierwsza grupa uchodźców miała przybyć do Polski już w lutym. W związku z tym zapytał, czy opracowany został harmonogram przybywania grup cudzoziemców i czy ustalono, w jakiej formie świadczona będzie dla nich pomoc socjalna – w wyznaczonych ośrodkach czy także poza nimi. Ponadto Rzecznik zwrócił uwagę, że istotnym elementem przygotowania do przyjęcia uchodźców jest przeprowadzenie akcji informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnych w miejscach, do których trafią relokowane grupy.

12.01.2016

Fundacja Panoptykon rozpoczęła właśnie projekt badawczy, w trakcie którego zamierzamy przenalizować zagadnienia związane z kontrolą nad uchodźcami. W całej Unii Europejskiej kwestia imigrantów stała się obecnie gorącym tematem. Wielu polityków podkreśla, że istnieje potrzeba objęcia uchodźców szczególnymi formami nadzoru w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa czy zdrowia. Dotyczy to m.in. wprowadzenia dodatkowych kontroli wewnątrz strefy Schengen czy rozszerzenia kompetencji określonych służb. Jednak już teraz uchodźcy podlegają konkretnym formom kontroli, m.in. ich dane – w tym odciski placów czy zdjęcia twarzy – są gromadzone i przetwarzane w wielu centralnych bazach danych, do których dostęp mają instytucje publiczne i służby.

10.12.2015
element dekoracyjny

Europosłowie z Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) przyjęli dzisiaj projekt tzw. dyrektywy PNR. Dyrektywa będzie obligować linie lotnicze do przekazywania służbom szczegółowych danych (tzw. Passenger Name Records) o wszystkich pasażerach podróżujących z lub do Unii Europejskiej. System, który pozwoli na przetwarzanie danych pasażerów, budzi liczne wątpliwości oraz skojarzenia z uchyloną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej tzw. dyrektywą retencyjną. Organizacje społeczne – w tym Fundacja Panoptykon – od wielu lat wskazują na ryzyka dla praw człowieka, które mogą wiązać się z przyjęciem kontrowersyjnego systemu wykorzystywania danych PNR.

25.11.2015

Po tragicznych wydarzeniach w Paryżu unijni ministrowie spraw wewnętrznych zdecydowali się na przyjęcie szeregu środków, które w ich ocenie mają zwiększyć bezpieczeństwo w Europie. Politycy chcą wzmocnić kontrolę na wewnętrznych i zewnętrznych granicach strefy Schengen, utworzyć nowe systemy przetwarzania danych oraz zwiększyć kompetencje unijnych agencji, w tym Frontexu.

29.10.2015

Bruksela zamierza stworzyć gigantyczny system informatyczny gromadzący odciski palców wszystkich cudzoziemców przekraczających granice Unii Europejskiej. Przeciwko temu pomysłowi protestują europejskie organizacje społeczne. Ich zdaniem nowe rozwiązania mogą w nadmiernym stopniu ingerować w prawa obywatelskie oraz prowadzić do dyskryminacji cudzoziemców. EDRi (European Digital Rights) – koalicja europejskich organizacji walczących o prawa cyfrowe, w tym Fundacja Panoptykon – krytykuje pomysł budowania nowych baz gromadzących dane o cudzoziemcach. Niestety, gorąca debata dotycząca sytuacji uchodźców w Europie może doprowadzić do znacznego przyspieszenia prac nad nowym systemem i przyjęcia radykalniejszych rozwiązań, uderzających w prawa obywatelskie.

22.04.2015

Prawdopodobnie ponad 800 osób, które były pasażerami kutra przewożącego nielegalnych imigrantów, utonęło w wodach Morza Śródziemnego. Taką informację podał wczoraj Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. To nie pierwsza taka katastrofa, w październiku 2013 r. u wybrzeży Lampedusy zginęło jednorazowo ponad 300 nielegalnych imigrantów. Ostatnia tragedia nie jest więc odosobnionym przypadkiem, ale systemowym problemem i konsekwencją prowadzonej od przynajmniej kilkunastu lat europejskiej polityki kontroli imigrantów i granic, opartej na logice zwiększania nadzoru i braku poszanowania praw człowieka. Od niedawna na graniach działa Eurosur – system intensywnego nadzorowania granic i wymiany informacji między służbami państw europejskich. Obecnie Parlament Europejski pracuje nad pakietem tzw....

Strony