Wspólne wystąpienie do Global Digital Compact w sprawie inwigilacji