Opinia Fundacji Panoptykon i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie nowelizacji kodeksu karnego