Petycja o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ws. ustawy o dostępie do informacji publicznej