Wystąpienie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie profilowania pomocy dla osób bezrobotnych