List otwarty społeczeństwa obywatelskiego do komisarza Bretona