CO ROBIMY

Kontrolujemy kontrolujących

Działania strażnicze są podstawą wszystkiego, co robimy w Fundacji Panoptykon. To złożony proces, który spina jeden cel: zwiększenie kontroli społecznej nad praktykami nadzoru. Przyglądamy się obowiązującemu prawu, procesowi legislacyjnemu, działaniom władz publicznych i prywatnych firm. Śledzimy doniesienia medialne i słuchamy tego, co mówią ludzie. Analizujemy zebrane informacje, diagnozujemy problemy i reagujemy. Opiniujemy propozycje nowych aktów prawnych, zgłaszamy zastrzeżenia do obowiązujących przepisów i własne propozycje zmian, piętnujemy nadużycia i zaniedbania.

Działania strażnicze są podstawą wszystkiego, co robimy w Fundacji Panoptykon. To złożony proces, który spina jeden cel: zwiększenie kontroli społecznej nad praktykami nadzoru. Przyglądamy się obowiązującemu prawu, procesowi legislacyjnemu, działaniom władz publicznych i prywatnych firm. Śledzimy doniesienia medialne i słuchamy tego, co mówią ludzie. Analizujemy zebrane informacje, diagnozujemy problemy i reagujemy. Opiniujemy propozycje nowych aktów prawnych, zgłaszamy zastrzeżenia do obowiązujących przepisów i własne propozycje zmian, piętnujemy nadużycia i zaniedbania. Zabieramy głos w dyskusji i sami inicjujemy debatę publiczną.

Badamy

Zbieramy wiedzę na temat współczesnych form nadzoru, staramy się zrozumieć ich sposób funkcjonowania oraz konsekwencje dla społeczeństwa i jednostki. Analizujemy dostępne publikacje, badania, informacje. Aktywnie korzystamy z prawa dostępu do informacji publicznej. Współpracujemy z ekspertami i inicjujemy własne badania społeczne.

Zbieramy wiedzę na temat współczesnych form nadzoru, staramy się zrozumieć ich sposób funkcjonowania oraz konsekwencje dla społeczeństwa i jednostki. Analizujemy dostępne publikacje, badania, informacje. Aktywnie korzystamy z prawa dostępu do informacji publicznej. Współpracujemy z ekspertami i inicjujemy własne badania społeczne.

Do tej pory we współpracy z ekspertami z dziedziny prawa i nowych technologii przygotowaliśmy szereg analiz dotyczących regulacji Internetu (najważniejsze wnioski zawarliśmy w raporcie Internet a prawa podstawowe). Zrealizowaliśmy badania dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w polskich miastach oraz stosunku polskiego społeczeństwa do tego narzędzia. Przeanalizowaliśmy także, jak w praktyce wygląda dostęp państwa do danych użytkowników usług interentowych. Więcej wniosków z badań i analiz można znaleźć w naszej bibliotece.

Obecnie realizujemy projekt, w ramach którego staramy się dowiedzieć, jakimi narzędziami posługuje się nasze państwo. Interesują nas nie tylko te, które mają służyć bezpieczeństwu. Chcemy poznać urządzenia i programy wykorzystywane również do zarządzania ludźmi czy wykrywania różnego rodzaju nadużyć. Na podstawie uzyskanych informacji przygotujemy raport – swoistą „mapę” narzędzi nadzorczych w Polsce i podmiotów, które je wykorzystują – wraz z rekomendacjami, jak robić to w zgodzie z prawami człowieka.

Informujemy i uczymy

Staramy się nazywać nowe zjawiska związane z nadzorem, popularyzować wiedzę na temat wynikających z nich zagrożeń i proponować różne taktyki oporu. Naszym głównym kanałem informacyjnym jest strona internetowa. Wykorzystujemy kanały RSS, publikujemy newsletter PanOptyka i dzielimy się efektami naszej pracy na portalach społecznościowych oraz blogach (Tok Fm i Technologie.org).

Staramy się nazywać nowe zjawiska związane z nadzorem, popularyzować wiedzę na temat wynikających z nich zagrożeń i proponować różne taktyki oporu. Naszym głównym kanałem informacyjnym jest strona internetowa. Wykorzystujemy kanały RSS, publikujemy newsletter PanOptyka i dzielimy się efektami naszej pracy na portalach społecznościowych oraz blogach (Tok Fm i Technologie.org).

Tworzymy i udostępniamy opracowania (zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikami Panoptykonu i innymi publikacjami) oraz materiały edukacyjne (polecamy nasze teksty w sekcji Wiedza). Prowadzimy portal edukacyjny Cyfrowa Wyprawka, szkolenia dla nauczycieli i innych edukatorów (w tym Akademię Cyfrowa Wyprawka) oraz działania edukacyjne w szkołach. Dzięki wsparciu naszych sympatyków wydaliśmy grę edukacyjną „Trzęsienie danych”.

Wykorzystujemy różne możliwości do dyskusji i żywych interakcji. Zrealizowaliśmy cykl rozmów o społeczeństwie nadzorowanym pt. Seminarium Panoptykon. Organizujemy również konferencje (np. Nadzór niekontrolowany, Internet na rozdrożu), debaty i dyskusje (np. Miasto wolne od strachu, Czy żyjemy w społeczeństwie nadzorowanym? – spotkanie z Davidem Lyonem, Granice inwigilacji), seminaria tematyczne (np. Kto na nas patrzy? Obywatel pod obserwacją kamer) i happeningi (np. Płot Narodowy). Angażujemy się w wydarzenia kulturalne i artystyczne(np. Docs Against Gravity Film Festival, Festiwal PrzemianyNoc Muzeów). Na zaproszenie innych organizacji bierzemy udział w wydarzeniach publicznych (np. Chaos Communication Congress, Computers, Privacy and Data Protection, Internet Governance Forum).

Staramy się docierać do naszych odbiorców także za pomocą mediów. Nasze wypowiedzi regularnie pojawiają się w prasie, radiu i telewizji. Publikujemy własne artykuły, komentujemy bieżące wydarzenia, a przede wszystkim uparcie namawiamy dziennikarzy do podejmowania trudnych „panoptykonowych” tematów.