Przetwarzanie danych osobowych w projekcie „Kto Cię namierzył”

Fundacja Panoptykon, Fundacja ePaństwo oraz SmartNet Research & Solutions sp. z o.o. prowadzą projekt badawczy „Kto Cię namierzył” (pełna nazwa: Political micro-targeting uncovered: feeding domestic and European policy debate with evidence), w ramach którego gromadzą i analizują treści sponsorowane zamieszczone na Facebooku oraz – w mniejszym stopniu – w serwisach Google’a i na Twitterze. Reklamy są zbierane za pomocą narzędzi badawczych wykorzystywanych w projekcie: wtyczki „Kto Cię namierzył” instalowanej przez użytkowników Facebooka, interfejsu programowania (API) Facebooka oraz biblioteki reklam Facebooka, Google’a i Twittera. W ramach projektu przetwarzane są dane osobowe pojawiające się w poddanych analizie reklamach.

Informacja o współadministratorach

Dane osobowe opisane poniżej przetwarzają – na zasadach współadministracji – Fundacja Panoptykon (ul. Orzechowska 4/4, 02-068 Warszawa), Fundacja ePaństwo (ul. Nowogrodzka 25 lok. 37, 00-511 Warszawa) oraz SmartNet Research & Solutions (ul. Wołodyjowskiego 46, 02-724 Warszawa), dalej – „Współadministratorzy”, „my”.

Kontakt ze Współadministratorami jest możliwy za pośrednictwem Fundacji Panoptykon, pocztą na adres ul. Orzechowska 4/4, 02-068 Warszawa lub mailem na adres: fundacja@panoptykon.org.

Czyje dane przetwarzamy

Dane kandydatów i kandydatek w wyborach oraz innych osób związanych z reklamami 

Niektóre reklamy mogą zawierać dane osobowe. W przypadku reklam politycznych przetwarzamy dane kandydatów i kandydatek w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu przeprowadzanych w 2019 r. obejmujące wizerunek, imię i nazwisko, informacje o przynależności do partii politycznej, powiązaniu z danym komitetem wyborczym i o prezentowanym programie wyborczym, oraz inne informacje zawarte w treści reklam.

Ponieważ wtyczka „Kto Cię namierzył” zbiera również reklamy, które nie zostały zakwalifikowane jako polityczne, może dojść do przetwarzania danych innych osób niż kandydaci i kandydatki. Te dane obejmują wszystkie informacje ujawnione na reklamach, m.in. wizerunek, imię i nazwisko, afiliację zawodową, reklamowany produkt lub usługę.

Dane polityków i publicystów aktywnych w mediach społecznościowych

Przetwarzamy także dane wybranych polityków i publicystów posiadających konta w mediach społecznościowych. Te dane to: imię i nazwisko, wizerunek, identyfikatory w mediach społecznościowych, afiliacja zawodowa, informacje o przynależności do partii politycznych oraz treści udostępniane w mediach społecznościowych.

W jakim celu i na jakich zasadach przetwarzamy dane

Dane osób opisanych powyżej przetwarzamy w celach badawczych. Podstawą prawną przetwarzania zwykłych danych osobowych jest uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przeprowadzenie projektu badawczego „Kto Cię namierzył”. Podstawą prawną przetwarzania szczególnych kategorii danych (tj. informacji o poglądach politycznych, w tym przynależności do partii politycznych) jest art. 9 ust. 2 lit. e RODO, ponieważ te dane zostały w sposób oczywisty upublicznione przez osoby, których dotyczą.

Komu powierzamy dane

Dane przekazujemy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, a które odpowiadają za obsługę informatyczną poszczególnych Współadministratorów. Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi ze Współadministratorami są zobowiązane do ochrony danych osobowych.

Jak długo przetwarzamy dane

Dane osobowe w formie ustrukturyzowanej przetwarzamy do czasu rozliczenia projektu badawczego, tj. do końca 2020 r. Po upływie tego okresu dane osobowe widoczne na wybranych reklamach mogą pojawić się w raporcie końcowym z projektu. Te dane będziemy przetwarzać do końca działalności każdego ze Współadministratorów.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, w określonych przypadkach – usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wraz z opisem szczególnej sytuacji uzasadniającej sprzeciw. A jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądania realizacji praw można zgłaszać za pośrednictwem Fundacji Panoptykon – pocztą na adres siedziby (ul. Orzechowska 4/4, 02-068 Warszawa) lub mailem na adres fundacja@panoptykon.org. Wszystkie żądania zostaną rozpatrzone również wtedy, gdy zostaną zgłoszone do któregoś z pozostałych Współadministratorów.

Zobacz również:

Polityka prywatności wtyczki „Kto Cię namierzył”