Regulamin strony ktocienamierzyl.pl

Regulamin obowiązuje od 13 sierpnia 2019 r.

  1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej ktocienamierzyl.pl (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Fundację Panoptykon (dalej: Fundacja).
  2. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strony.
  4. Strona nie posiada funkcji umieszczania komentarzy użytkowników. Uwagi i pytania dotyczące strony można zgłaszać drogą elektroniczną (fundacja@panoptykon.org).
  5. Fundacja nie udostępnia w żadnej formie danych użytkowników strony innym podmiotom, chyba że dzieje się to za ich wyraźną zgodą lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  6. Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.
  7. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (fundacja@panoptykon.org). Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Fundację w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
  8. Fundacja zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, w szczególności jeśli dotyczy ono dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.
  9. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony.
  10. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.

Zobacz również:

Polityka prywatności Fundacji Panoptykon oraz informacja o ciasteczkach

Regulamin list mailingowych

Jak przetwarzamy dane w projekcie „Kto Cię namierzył”