Regulamin konkursu na 10. urodziny Panoptykonu

 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Fundacja Panoptykon z siedzibą w Warszawie 02-068, ul. Orzechowska 4/4.
 2. Udział w konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, jakiego problemu, wydarzenia lub czarnego charakteru nie może zabraknąć w urodzinowym spektaklu Panoptykonu oraz krótkim uzasadnieniu wyboru, za pośrednictwem formularza internetowego. Zgłoszenia przyjmujemy do wtorku 8 maja 2019 r. do końca dnia.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Nadesłanie zgłoszenia będzie traktowane jako oświadczenie, że jest się jego autorem bądź autorką. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie interesów i praw osób trzecich, w przypadku gdy uczestnik lub uczestniczka prześle nam zgłoszenie autorstwa innej osoby.
 5. Spośród nadesłanych zgłoszeń zespół Panoptykonu wybierze 5 najciekawszych. Zastrzegamy sobie prawo do subiektywnej oceny. O wynikach konkursu poinformujemy do 11 maja 2019 r.
 6. Autorzy/Autorki zwycięskich zgłoszeń otrzymają wejściówki na spektakl Tygrysy biznesu, czyli impro z mentorem: Katarzyna Szymielewicz. Będą mogli je odebrać przed spektaklem w Klubie Komediowym na podstawie otrzymanego hasła.
 7. Dane osobowe uczestniczek i uczestników w postaci adresu e-mail i udzielonych odpowiedzi przetwarza Organizator konkursu w celu zebrania odpowiedzi konkursowych i komunikacji z ich autorami i autorkami (podstawą prawną jest niezbędność do realizacji umowy). Przetwarzamy również imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny osób, które zaznaczą w formularzu, że chcą otrzymać upominek-niespodziankę, w celu przesłania go pocztą (podstawą prawną jest niezbędność do realizacji umowy).
 8. Dane przesłane za pośrednictwem formularza konkursowego zostaną usunięte nie później niż 6 miesięcy po rozstrzygnięciu konkursu, z wyjątkiem imion i nazwisk i adresów e-mail zwycięzców konkursu oraz osób, którym wysłaliśmy upominki-niespodzianki. Te dane przetwarzamy w celu zarządzania relacjami (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora) przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli Twoje dane wcześniej, wyraź swój sprzeciw, wysyłając e-mail na adres: fundacja@panoptykon.org.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Uczestniczkom i uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Nie udostępniamy danych osobowych żadnym podmiotom trzecim. Uczestnicy i uczestniczki konkursu mogą żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, wystarczy napisać maila na adres: fundacja@panoptykon.org (najlepiej używając sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Panoptykon w celu uczestnictwa w konkursie urodzinowym”). Żądanie usunięcia danych przed rozstrzygnięciem konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
 10. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osobowe, znajduje się w naszej polityce prywatności.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania lub przerwania konkursu. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie panoptykon.org.