Regulamin konkursu „Sztuczna inteligencja w kinie”

  1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Panoptykon z siedzibą w Warszawie 02-068, ul. Orzechowska 4/4.
  2. Udział w konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe "Czy sztuczną inteligencję da się kontrolować?". Spośród osób, które prześlą na nie odpowiedź na adres fundacja@panoptykon.org do 7 września  2020 r. do 12:00, wybierzemy 4 pojedyncze zaproszenia na seans filmu iHuman, którzy odbędzie się w 10 września, o godz. 18.00, w Kinie Atlantic. Bilety zostały ufundowane przez organizatora festiwalu Millenium Docs Against Gravity.
  3. Organizator powiadomi uczestników i uczestniczki o wynikach konkursu 7 września 2020 r do godziny 17.00. 
  4. Zaproszenia będą do odbioru w Centrum Festiwalowym w kinie Atlantic w dniu seansu. W celu odebrania zaproszeń zwycięzcy nie będą musieli podawać swoich danych osobowych.    
  5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
  6. Dane osobowe uczestniczek i uczestników w postaci adresu e-mail, pseudonimu lub imienia i nazwiska oraz udzielonych odpowiedzi przetwarza Organizator konkursu w celu zebrania odpowiedzi konkursowych i komunikacji z ich autorami i autorkami (podstawą prawną jest niezbędność do realizacji umowy).
  7. Dane osób biorących udział w konkursie zostaną usunięte nie później niż 6 miesięcy po rozstrzygnięciu konkursu, z wyjątkiem imion i nazwisk lub pseudonimów oraz adresów e-mail zwycięzców i zwyciężczyń konkursu. Te dane przetwarzamy w celu zarządzania relacjami (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora) przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli Twoje dane wcześniej, wyraź swój sprzeciw, wysyłając e-mail na adres: fundacja@panoptykon.org.
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Uczestniczkom i uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Dane zwycięzców i zwyciężczyń przetwarza - na podstawie umowy powierzenia - dostawca naszego systemu CRM (Caltha - Krzewski, Potempski sp.j.). Poza tym nie udostępniamy danych żadnym podmiotom trzecim. Uczestnicy i uczestniczki konkursu mogą żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, wystarczy napisać maila na adres: fundacja@panoptykon.org (najlepiej używając sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Panoptykon w celu uczestnictwa w konkursie”). Żądanie usunięcia danych przed rozstrzygnięciem konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w nim.
  9. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osobowe, znajduje się w naszej polityce prywatności.
  10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania lub przerwania konkursu. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie panoptykon.org.