Regulamin quizu

 1. Organizatorem quizu jest Fundacja Panoptykon z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzechowskiej 4/4 (dalej: Organizator).
 2. Podanie adresu e-mail przez uczestnika quizu (dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w quizie. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach quizu.
 3. Pierwsze 7 osób, które do 30 sierpnia 2016 r. udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania, otrzyma książkę Finna Bruntona i Helen Nissenbaum pt. Zmyl trop. Na barykadach prywatności w sieci. Przewodnik, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Pierwszych 14 osób, które do 30 sierpnia 2016 r. udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania, otrzyma również dodatkowe upominki:
  1. publikację Fundacji Panoptykon pt. Zabawki Wielkiego Brata, czyli krótki przewodnik po narzędziach, które pomagają państwu kontrolować obywateli;
  2. grę Fundacji Panoptykon Trzęsienie danych;
  3. zestaw panoptykonowych naklejek.
 5. Organizator powiadomi Uczestników o wynikach quizu do 2 września 2016 r.
 6. Koszty wysyłki upominków pokrywa Organizator. Upominki zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej SA.
 7. Organizator będzie przetwarzał imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny Uczestników, którzy udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi, w celu przesłania upominków.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: fundacja@panoptykon.org (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Panoptykon”).
 9. Dane Uczestników zostaną usunięte po potwierdzeniu przez zwycięzców otrzymania upominków, nie później jednak niż 31 października 2016 r.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania lub przerwania quizu. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie panoptykon.org.

PRZEJDŹ DO QUIZU