RODO: Wykorzystaj szansę

Szansa na oszczędności, lepsze relacje z klientami i optymalne zarządzanie danymi

Wokół RODO - nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które będzie obowiązywać w całej Unii Europejskiej od maja 2018 roku - narosło wiele mitów i obaw. Na tej panice korzystają firmy świadczące nie zawsze rzetelne usługi doradcze. Jak jest naprawdę? Wdrożenie RODO nie musi być kosztowną inwestycją ani też kończyć się na wyprodukowaniu nowych polityk prywatności i klauzul informacyjnych. To nie tylko praca dla prawników, ale przede wszystkim ciekawe wyzwanie dla osób zarządzających firmą/organizacją. Zamiast traktować ten proces jak zło konieczne można go wykorzystać, by sensownie zaprojektować i uporządkować procesy przetwarzania danych. Takie podejście to długofalowa, dobra inwestycja. 
Zanim zabierzesz się za wdrażanie RODO i zaangażujesz do tego pracowników, przeczytaj praktyczny poradnik Fundacji Panoptykonktóra od niemal 9 lat zajmuje się problemami powstającymi na styku prawa i nowych technologii. Aktywnie uczestniczyliśmy w tworzeniu przepisów na szczeblu polskim i europejskim, a więc dobrze rozumiemy wartości i intencje, jakie za nimi stoją. Nasz poradnik odpowiada na podstawowe pytania i dylematy, z którymi muszą się zmierzyć administratorzy, wdrażając RODO. To materiał dla każdego, kto chce zadbać o wysokie standardy przetwarzania danych osobowych, a jednocześnie nie zwariować.
 

Rzetelne podejście do wdrożenia RODO to realne korzyści dla firm/organizacji

  • oszczędności – dzięki lepszemu zabezpieczeniu danych i ograniczeniu ich przetwarzania do niezbędnego minimum;
  • zwiększone zaufanie w relacjach z klientami – dzięki lepszej komunikacji;
  • uwolnienie od formalistycznych, kosztownych procedur;
  • ograniczenie ryzyka dla klientów, pracowników, zarządzających i inwestorów.

W praktycznym poradniku wyjaśnimy Ci:

  • na czym polega zmiana w filozofii ochrony danych wynikająca z RODO;
  • jak przełożyć nowe, elastyczne mechanizmy – takie jak ocena ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych – na konkretne działania;
  • jak ocenić i zminimalizować ryzyko związane z przetwarzaniem danych (które bezpośrednio dotyczy podmiotów danych, a pośrednio – także pracowników, zarządzających, kontrahentów i inwestorów).

Kim jesteśmy

Fundacja Panoptykon jest jedyną organizacją w Polsce, która patrzy na ręce urzędom, służbom, korporacjom − wszystkim tym, którzy zbierają i wykorzystują dane o ludziach, aby na nich wpływać. Od 2009 r. śledzimy tworzone prawo, interweniujemy w obronie praw człowieka, wyjaśniamy zasady działania komercyjnych i państwowych narzędzi nadzoru, przekazujemy praktyczną wiedzę. Dziś dane to waluta i narzędzie władzy: łatwo stracić nad nimi kontrolę. Ale nie tylko. Wszechobecny nadzór karmi lęki i niszczy społeczne zaufanie. Decyzje podejmowane przez algorytmy wzmacniają stereotypy, prowadzą do wykluczenia i dyskryminacji. Naszą misją jest pomaganie ludziom w odzyskaniu kontroli nad swoimi danymi i budowa społeczeństwa, które ceni wolność.
Katarzyna Szymielewicz – autorka poradnika, prawniczka specjalizująca się problematyce praw człowieka i nowych technologii. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon. Wiceprzewodnicząca European Digital Rights. Od 2005 do 2009 r. związana z międzynarodową kancelarią prawną Clifford Chance. Od 2011 do 2016 r. członkini rad społecznych przy Ministrze ds. Cyfryzacji. Od 2015 r. stypendystka Ashoki – międzynarodowej sieci przedsiębiorców społecznych. W 2014 r. znalazła się na liście NewEurope 100, w 2015 r. trafiła do Top Ten kobiet polskiego sektora teleinformatycznego.