Apel do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, policji i innych służb na granicy i w punktach recepcyjnych oraz do władz samorządowych miejscowości przygranicznych