Przeciwko bezprawnym działaniom policji - Oświadczenie organizacji społecznych