Dostęp badaczy do danych platform – wnioski z badania „Algorytmy traumy”