Safe Harbour – czyli jak (nie)bezpieczne są dane Europejczyków w Stanach Zjednoczonych

Opracowanie przedstawia podstawowe założenia programu Safe Harbor oraz najważniejsze problemy związane z jego funkcjonowaniem, m.in.: wadliwe mechanizmy egzekwowania prawa, błędy w inkorporowaniu zasad programu Safe Harbor do konkretnych polityk prywatności czy naruszenia obowiązku informowania podmiotu danych o przysługujących mu prawach. W ostatniej części przedstawione zostały rekomendacje Fundacji Panoptykon skierowane do Komisji Europejskiej i polskiego rządu.