LUDZIE

Zespół

Katarzyna Szymielewicz
Małgorzata Szumańska
Anna Obem
Wojciech Klicki
Aneta Marczyk
Karolina Iwańska

Maria Wróblewska

Katarzyna Szymielewicz*

Absolwentka prawa i studiów o rozwoju. W Panoptykonie od samego początku: współzałożycielka i prezeska fundacji – energetyczna lokomotywa. Czuwa nad strategią organizacji i poszukiwaniem finansowania. Odpowiada za kontakty z mediami i partnerami zagranicznymi oraz zarządzanie zespołem. Siła napędowa projektów eksperymentalnych i czołowa publicystka Panoptykonu. Interesuje ją wszystko, co ma związek ze społeczeństwem nadzorowanym. Szczególnie problemy dotyczące miasta, Internetu i bezpieczeństwa publicznego.

Małgorzata Szumańska**

Z wykształcenia prawniczka i socjolożka. Współzałożycielka i wiceprezeska Panoptykonu. Współodpowiada za tworzenie strategii i rozwój organizacji. Czuwa nad działaniami informacyjnymi (strona internetowa, publikacje), angażuje się w projekty edukacyjne i działania zespołu prawnego. Najbardziej interesuje się społecznymi aspektami współczesnego nadzoru: „modą” na bezpieczeństwo i wpływem praktyk nadzoru (zwłaszcza różnych form kamerowego podglądactwa) na społeczeństwo.

Anna Obem**

Z wykształcenia afrykanistka. W Fundacji Panoptykon od 2011 r., od 2017 dyrektorka zarządzająca. Współodpowiada za to, by organizacja działała sprawnie na co dzień i od święta, a także komunikację i rozwiązania techniczne wykorzystywane w organizacji – jest na tym polu niestrudzoną racjonalizatorką. Nie stroni od pisania. Interesuje ją problem nadzoru nad cudzoziemcami i dziećmi.

Wojciech Klicki**

Prawnik, wcześniej związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. W Panoptykonie od stycznia 2012 r. Filar zespołu prawnego: odpowiada za monitoring prac legislacyjnych w Polsce, przygotowywanie analiz prawnych i procesy sądowe. Angażuje się w działania rzecznicze, rozmawia z decydentami i mediami. Najbardziej interesuje się nadzorem prowadzonym przez policję i służby specjalne oraz monitoringiem wizyjnym.

Aneta Marczyk

Od lat związana z sektorem pozarządowym. Dołączyła do zespołu Fundacji Panoptykon w lipcu 2014 r., by wspierać działania finansowo-administracyjne. Jako osoba, która żadnego wyzwania się nie boi i ma niezawodnego czuja do ludzi, jest w organizacji niezbędna.

 

Karolina Iwańska

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych zajmujących się prawem autorskim i Fundacji Stańczyka, walczącej o jawność i kontrolę obywatelską w życiu publicznym. Do Panoptykonu dołączyła w 2017 r. Szczególnie interesują ją formy nadzoru w Internecie – blokowanie i cenzurowanie Internetu przez instytucje państwowe oraz rola pośredników internetowych w doborze treści docierających do użytkowników.

Maria Wróblewska****

Absolwentka Iberystyki i Studiów Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, od 2010 roku pracująca w marketingu. Po latach w agencjach postanowiła przejść „na dobrą stronę mocy”. W Panoptykonie odpowiedzialna za komunikację, uczy się, że bez „ciasteczek” też da się żyć. Interesuje ją wszystko, co związane z wolnością w Internecie i etyką w reklamie.

* Fot. L. Zych
** Fot. A. Kołodziejska, wizaż: N. Łepkowska
*** Fot. J. Dziedziczak
*** Fot. G. Wróblewski

Współpracownicy

Weronika Adamska
Marcin Antas
Syd Breslauer

Michał „czesiek” Czyżewski
Urszula Dobrzańska
Kasia Iwańska
Marcin Karpezo

Paweł Litwiński
Izabela Meyza
Jędrzej Niklas
Artur Pietryka
Jakub Sudra
Kamil Śliwowski
Karolina Szczepaniak

Karolina Sztandar-Sztanderska
Michał rysiek Woźniak
Marianna Wybieralska

Weronika Adamska
Studentka prawa i politologii. Swoją współpracę z Panoptykonem rozpoczęła od letnich praktykach i już została. Działalność Fundacji wpiera merytorycznie oraz organizacyjnie. Szczególnie interesuje się problematyką kondycji państwa prawa w kontekście stanu wyjątkowego i walki z terroryzmem. Prywatnie zapalona frankofilka.

Marcin Antas
Historyk z wykształcenia, z zawodu zajmujący się planowaniem i raportowaniem. Wspiera Panoptykon na polu analizy i wizualizacji danych w programie Tableau. Publiczne portfolio.

Michał „czesiek” Czyżewski
Haker. W Panoptykonie od 2013 r. opiekuje się serwerem i narzędziami IT. Popularyzator wolnego oprogramowania, kryptografii i prywatności w sieci, członek Warszawskiego Hackerspace'a, współpracownik Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Urszula Dobrzańska
Redaktorka językowa i korektorka współpracująca z Fundacją od 2010 r. –  także jako autorka tekstów. Pasjonatka panoptykonowych tematów – na co dzień prowadzi bloga O dystopiach. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kasia Iwańska
Graficzka i programistka. Studiowała kulturoznawstwo, fotografię i grafikę. Fundację Panoptykon wspiera jako projektantka i ilustratorka – rysując, tworząc identyfikacje wizualne i kampanie, składając publikacje i wizualizując dane. Bliskie jej sercu są tematy takie jak: prywatność w cyfrowym świecie, otwarte zasoby (creative commons, domena publiczna, open source) czy edukacja medialna i cyfrowa.

Marcin Karpezo
Współpracownik Panoptykonu od 2016 r. Tre­ner, admi­ni­stra­tor infra­struk­tury ser­we­ro­wej, programista, autor książki „Word­Press – od insta­la­cji do roz­bu­do­wa­nego ser­wisu WWW”. Propagator bez­piecznego prze­cho­wy­wania danych osób pry­wat­nych, orga­ni­za­cji i firm. Prowadzi własny blog z poradami na temat cyfrowego bezpieczeństwa.

Paweł Litwiński
Adwokat w kancelarii Barta & Litwiński, doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, członek Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda. Pomaga nam w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych.

Izabela Meyza
Dziennikarka i trenerka edukacji nieformalnej. Absolwentka wiedzy o kulturze i Szkoły Trenerów STOP. Współpracuje m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Forum Dialogu. W Panoptykonie – autorka scenariuszy zajęć dla dzieci w projekcie „Cyfrowa Wyprawka” i trenerka czuwająca nad procesem edukacyjnym w projekcie BiNGO, czyli bezpieczna organizacja.

Jędrzej Niklas
Z wykształcenia prawnik. Współpracę z Panoptykonem rozpoczął w 2011 r.. Monitoruje prace legislacyjne w Unii Europejskich, przeciera szlaki dla naszych działań rzeczniczych, nawiązuje kontakty. Interesuje się nadzorem nad granicami i w ochronie zdrowia, publicznymi bazami danych, wolnością w Internecie oraz filozoficznymi i ekonomicznymi aspektami społeczeństwa nadzorowanego.

Artur Pietryka
Adwokat (prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką), stały współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (Program Spraw Precedensowych, Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości), członek Obywatelskiego Forum Legislacji. Wspiera nas w sporach z policją i służbami specjalnymi o dostęp do informacji publicznej.

Karolina Szczepaniak
Studentka prawa i trenerka. Związana z Panoptykonem od 2011 r. Lubi pracować z ludźmi. Interesuje się społecznymi skutkami współczesnego nadzoru – głównie w kontekście rozwoju monitoringu wizyjnego i Internetu – oraz tym, jak społeczeństwo nadzorowane funkcjonuje w popkulturze.

Karolina Sztandar-Sztanderska
Socjolożka. Doktorat zrobiła na Uniwersytecie Warszawskim i paryskim Sciences Po. Interesuje się codziennym działaniem państwa, nierównościami w dostępie do usług publicznych i stosowaniem nowych technologii informacyjnych przez państwo. Z Fundacją współpracuje przy badaniu kontrowersyjnej reformy, która wprowadziła profilowanie bezrobotnych w urzędach pracy.

Kamil Śliwowski
Animator i trener edukacji medialnej. Od 2009 r. wspiera działania Panoptykonu związane z Internetem i nowymi technologiami. Prowadzi działania edukacyjne, szkoli. Współpracuje również z Koalicją Otwartej Edukacji, Fundacją Nowoczesna Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Cyfrowym. Prowadzi serwis o otwartych zasobach w sieci.

Michał „rysiek” Woźniak
Od 2009 r. wspiera ekspercko działania Fundacji w temacie Internetu i nowych technologii. Haktywista zajmujący się prawami człowieka w erze cyfrowej, orędownik wolnego oprogramowania, prywatności i anonimowości on-line, współorganizator hakatonów społecznych SocHack, członek-założyciel Warszawskiego Hackerspace’a, członek kolektywu Telecomix. Prezes Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Dawniej kierownik techniczny Laboratorium Technik Mobilnych BRAMA na Politechnice Warszawskiej oraz student filozofii na UW.