LUDZIE

Zespół

Katarzyna Szymielewicz
Małgorzata Szumańska
Anna Obem
Wojciech Klicki
Aneta Marczyk
Karolina Iwańska

Maria Wróblewska

Katarzyna Szymielewicz*

Absolwentka prawa i studiów o rozwoju. W Panoptykonie od samego początku: współzałożycielka i prezeska fundacji – energetyczna lokomotywa. Czuwa nad strategią organizacji i poszukiwaniem finansowania. Odpowiada za kontakty z mediami i partnerami zagranicznymi oraz zarządzanie zespołem. Nadzoruje część projektów merytorycznych – szczególnie działania rzecznicze – i pisze teksty publicystyczne. Interesuje ją wszystko, co ma związek ze społeczeństwem nadzorowanym. Szczególnie problemy dotyczące miasta, Internetu i bezpieczeństwa publicznego.

Małgorzata Szumańska**

Z wykształcenia prawniczka i socjolożka. Współzałożycielka i wiceprezeska Panoptykonu. Współodpowiada za tworzenie strategii i rozwój organizacji. Czuwa nad działaniami informacyjnymi (strona internetowa, publikacje), angażuje się w projekty edukacyjne i działania zespołu prawnego. Najbardziej interesuje się społecznymi aspektami współczesnego nadzoru: „modą” na bezpieczeństwo i wpływem praktyk nadzoru (zwłaszcza różnych form kamerowego podglądactwa) na społeczeństwo.

Anna Obem**

Z wykształcenia afrykanistka. W Fundacji Panoptykon od 2011 r., od 2017 dyrektorka zarządzająca. Współodpowiada za to, by organizacja działała sprawnie na co dzień i od święta, a także komunikację i rozwiązania techniczne wykorzystywane w organizacji – jest na tym polu niestrudzoną racjonalizatorką. Nie stroni od pisania. Interesuje ją problem nadzoru nad cudzoziemcami i dziećmi.

Wojciech Klicki**

Prawnik, wcześniej związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. W Panoptykonie od stycznia 2012 r. Filar zespołu prawnego: odpowiada za monitoring prac legislacyjnych w Polsce, przygotowywanie analiz prawnych i procesy sądowe. Angażuje się w działania rzecznicze, rozmawia z decydentami i mediami. Najbardziej interesuje się nadzorem prowadzonym przez policję i służby specjalne oraz monitoringiem wizyjnym.

Aneta Marczyk

Od lat związana z sektorem pozarządowym. Dołączyła do zespołu Fundacji Panoptykon w lipcu 2014 r., by wspierać działania finansowo-administracyjne. Jako osoba, która żadnego wyzwania się nie boi i ma niezawodnego czuja do ludzi, jest w organizacji niezbędna.

 

Karolina Iwańska

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych zajmujących się prawem autorskim i Fundacji Stańczyka, walczącej o jawność i kontrolę obywatelską w życiu publicznym. Do Panoptykonu dołączyła w 2017 r. Szczególnie interesują ją formy nadzoru w Internecie – blokowanie i cenzurowanie Internetu przez instytucje państwowe oraz rola pośredników internetowych w doborze treści docierających do użytkowników.

Maria Wróblewska

Absolwentka kulturoznawstwa, od 2010 roku pracująca w marketingu. Po latach w agencjach postanowiła przejść „na dobrą stronę mocy”. W Panoptykonie odpowiedzialna za komunikację, uczy się, że bez „ciasteczek” też da się żyć. Interesuje ją wszystko, co związane z wolnością w Internecie i etyką w reklamie.

* Fot. L. Zych
** Fot. A. Kołodziejska, wizaż: N. Łepkowska
*** Fot. J. Dziedziczak

Współpracownicy

Weronika Adamska
Michał „czesiek” Czyżewski
Urszula Dobrzańska
Kasia Iwańska
Marcin Karpezo

Paweł Litwiński
Izabela Meyza
Jędrzej Niklas
Artur Pietryka
Grzegorz harcesz Prujszczyk
Kamil Śliwowski
Karolina Szczepaniak

Karolina Sztandar-Sztanderska
Anna Walkowiak

Michał rysiek Woźniak

Weronika Adamska
Studentka prawa i politologii. Swoją współpracę z Panoptykonem rozpoczęła od letnich praktykach i już została. Działalność Fundacji wpiera merytorycznie oraz organizacyjnie. Szczególnie interesuje się problematyką kondycji państwa prawa w kontekście stanu wyjątkowego i walki z terroryzmem. Prywatnie zapalona frankofilka.

Michał „czesiek” Czyżewski
Haker. W Panoptykonie od 2013 r. opiekuje się serwerem i narzędziami IT oraz angażuje się w działania edukacyjne. Popularyzator wolnego oprogramowania, kryptografii i prywatności w sieci, członek Warszawskiego Hackerspace'a, współpracownik Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Urszula Dobrzańska
Redaktorka językowa i korektorka współpracująca z Fundacją od 2010 r. –  także jako autorka tekstów. Pasjonatka panoptykonowych tematów – na co dzień prowadzi bloga O dystopiach. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kasia Iwańska
Graficzka i programistka. Studiowała kulturoznawstwo, fotografię i grafikę. Fundację Panoptykon wspiera jako projektantka i ilustratorka – rysując, tworząc identyfikacje wizualne i kampanie, składając publikacje i wizualizując dane. Bliskie jej sercu są tematy takie jak: prywatność w cyfrowym świecie, otwarte zasoby (creative commons, domena publiczna, open source) czy edukacja medialna i cyfrowa.

Marcin Karpezo
Współpracownik Panoptykonu od 2016 r. Tre­ner, admi­ni­stra­tor infra­struk­tury ser­we­ro­wej, programista, autor książki „Word­Press – od insta­la­cji do roz­bu­do­wa­nego ser­wisu WWW”. Propagator bez­piecznego prze­cho­wy­wania danych osób pry­wat­nych, orga­ni­za­cji i firm. Prowadzi własny blog z poradami na temat cyfrowego bezpieczeństwa.

Paweł Litwiński
Adwokat w kancelarii Barta & Litwiński, doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, członek Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda. Pomaga nam w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych.

Izabela Meyza
Dziennikarka i trenerka edukacji nieformalnej. Absolwentka wiedzy o kulturze i Szkoły Trenerów STOP. Współpracuje m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Forum Dialogu. W Panoptykonie – autorka scenariuszy zajęć dla dzieci w projekcie „Cyfrowa Wyprawka” i trenerka czuwająca nad procesem edukacyjnym w prjekcie BINGO, czyli bezpieczna organizacja.

Jędrzej Niklas
Z wykształcenia prawnik. Współpracę z Panoptykonem rozpoczął w 2011 r.. Monitoruje prace legislacyjne w Unii Europejskich, przeciera szlaki dla naszych działań rzeczniczych, nawiązuje kontakty. Panoptykonowy spec od wyszukiwania i analizowania informacji. Interesuje się nadzorem nad granicami i w ochronie zdrowia, publicznymi bazami danych, wolnością w Internecie oraz filozoficznymi i ekonomicznymi aspektami społeczeństwa nadzorowanego.

Artur Pietryka
Adwokat (prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką), stały współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (Program Spraw Precedensowych, Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości), członek Obywatelskiego Forum Legislacji. Wspiera nas w sporach z policją i służbami specjalnymi o dostęp do informacji publicznej.

Grzegorz harcesz” Prujszczyk
Współpracownik Fundacji od 2009 r. Pomaga nam ekspercko i zarządza grupą wsparcia technicznego. Haktywista, edukator, animator społeczno-technologiczny, student Wydziału Pedagogiki oraz Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel kooperatywy webdeveloperskiej OBIN, autor podręczników i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Kamil Śliwowski
Animator i trener edukacji medialnej. Od 2009 r. wspiera działania Panoptykonu związane z Internetem i nowymi technologiami. Prowadzi działania edukacyjne, szkoli. Współpracuje również z Koalicją Otwartej Edukacji, Fundacją Nowoczesna Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Cyfrowym. Prowadzi serwis o otwartych zasobach w sieci i blog o nowych technologiach w służbie organizacji pozarządowych problematyka.org.

Karolina Szczepaniak
Studentka prawa i trenerka. Związana z Panoptykonem od 2011 r. Lubi pracować z ludźmi. Interesuje się społecznymi skutkami współczesnego nadzoru – głównie w kontekście rozwoju monitoringu wizyjnego i Internetu – oraz tym, jak społeczeństwo nadzorowane funkcjonuje w popkulturze.

Karolina Sztandar-Sztanderska
Socjolożka. Doktorat zrobiła na Uniwersytecie Warszawskim i paryskim Sciences Po. Interesuje się codziennym działaniem państwa, nierównościami w dostępie do usług publicznych i stosowaniem nowych technologii informacyjnych przez państwo. Z Fundacją współpracuje przy badaniu kontrowersyjnej reformy, która wprowadziła profilowanie bezrobotnych w urzędach pracy.

Anna Walkowiak
Absolwentka prawa i stosunków międzynarodowych. Od 2013 do 2017 r. prawniczka w Fundacji Panoptykon zaangażowana w działania monitoringowe, administracyjne, organizacyjne i edukacyjne. Szczególnie interesuje się działalnością służb specjalnych, bezpieczeństwem w mieście i biznesem nadzoru.

Michał „rysiek” Woźniak
Od 2009 r. wspiera ekspercko działania Fundacji w temacie Internetu i nowych technologii. Haktywista zajmujący się prawami człowieka w erze cyfrowej, orędownik wolnego oprogramowania, prywatności i anonimowości on-line, współorganizator hakatonów społecznych SocHack, członek-założyciel Warszawskiego Hackerspace’a, członek kolektywu Telecomix. Prezes Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Dawniej kierownik techniczny Laboratorium Technik Mobilnych BRAMA na Politechnice Warszawskiej oraz student filozofii na UW.