NALEŻYMY DO

Logo EDRi

European Digital Rights

Koalicja EDRi została założona w czerwcu 2002 r. Obecnie zrzesza 35 organizacji członkowskich, zajmujących się ochroną prywatności i innych praw w 21 krajach na terenie Europy. Członkowie EDRi wspólnie występują w obronie wolności w społeczeństwie informacyjnym. EDRi wydaje EDRi-gram – dwutygodnik elektroniczny, w którym komentowane są najnowsze doniesienia z frontu zmagań o prawa cyfrowe w Europie. W kwietniu 2012 r. Katarzyna Szymielewicz, prezeska Panoptykonu, została wybrana do zarządu EDRi. Do EDRi należymy od 2010 r.

Logo OFOP

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

OFOP powstał w 2003 r. jako odpowiedź na potrzebę powołania ogólnopolskiej reprezentacji organizacji. Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się 6 grudnia 2003 r. Misją OFOP jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu społeczeństwa obywatelskiego. Celem Federacji jest m.in. rozwijanie współpracy i standardów działania, budowanie poczucia tożsamości trzeciego sektora oraz rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji. Obecnie OFOP zrzesza ponad 120 organizacji z całej Polski. Wśród nich są zarówno duże organizacje, w tym federacje regionalne, czy branżowe jak i mniejsze o charakterze lokalnym. Do OFOP-u należymy od 2010 r.

Logo FRA

Fundamental Rights Platform

FRP to grupa ponad 300 europejskich organizacji społecznych współpracujących z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). Dzięki tej współpracy organizacje zajmujące się prawami człowieka w różnych regionach Unii Europejskiej mogą bezpośrednio uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w jakim kierunku powinny zmierzać działania Agencji. Do FRA należymy od 2013 r.

Logo OGP

Koalicja na rzecz przystąpienia Polski do Partnerstwa Otwartych Rządów

Koalicja OGP powstała w maju 2012 r. Jej celem jest skłonienie polskiego rządu do przystąpienia do Partnerstwa Otwartych Rządów (Open Government Partnership) - inicjatywy zrzeszającej państwa, które zobowiązały się do przestrzegania i promowania zasad przejrzystości, otwartości i odpowiedzialności w rządzeniu. Koalicja w swej działalności promuje te zasady, dążąc do poprawy jakości rządzenia. Do koalicji OGP należymy od 2012 r.

Logo KEMiC

Koalicja Edukacji Medialnej i Cyfrowej

KEMiC powstała 6 marca 2015 r. i jest porozumieniem organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających w obszarze edukacji medialnej. Koalicja ma na celu upowszechnianie edukacji medialnej i cyfrowej m.in. poprzez wypracowywanie i promowanie dobrych praktyk, inicjowanie debat, dyskusji, konferencji i warsztatów, dzielenie się wiedzą ekspertów, inicjowanie i wspieranie badań w obszarze edukacji medialnej i cyfrowej.