NALEŻYMY DO

Logo EDRi

European Digital Rights

Koalicja EDRi została założona w czerwcu 2002 r. Obecnie zrzesza 35 organizacji członkowskich, zajmujących się ochroną prywatności i innych praw w 21 krajach na terenie Europy. Członkowie EDRi wspólnie występują w obronie wolności w społeczeństwie informacyjnym. EDRi wydaje EDRi-gram – dwutygodnik elektroniczny, w którym komentowane są najnowsze doniesienia z frontu zmagań o prawa cyfrowe w Europie. W kwietniu 2012 r. Katarzyna Szymielewicz, prezeska Panoptykonu, została wybrana do zarządu EDRi. Do EDRi należymy od 2010 r.

Logo FRA

Fundamental Rights Platform

FRP to grupa ponad 300 europejskich organizacji społecznych współpracujących z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). Dzięki tej współpracy organizacje zajmujące się prawami człowieka w różnych regionach Unii Europejskiej mogą bezpośrednio uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w jakim kierunku powinny zmierzać działania Agencji. Do FRA należymy od 2013 r.

Logo KEMiC

Koalicja Edukacji Medialnej i Cyfrowej

KEMiC powstała 6 marca 2015 r. i jest porozumieniem organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających w obszarze edukacji medialnej. Koalicja ma na celu upowszechnianie edukacji medialnej i cyfrowej m.in. poprzez wypracowywanie i promowanie dobrych praktyk, inicjowanie debat, dyskusji, konferencji i warsztatów, dzielenie się wiedzą ekspertów, inicjowanie i wspieranie badań w obszarze edukacji medialnej i cyfrowej.

Logo OFOP

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

OFOP powstał w 2003 r. jako odpowiedź na potrzebę powołania ogólnopolskiej reprezentacji organizacji. Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się 6 grudnia 2003 r. Misją OFOP jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu społeczeństwa obywatelskiego. Celem Federacji jest m.in. rozwijanie współpracy i standardów działania, budowanie poczucia tożsamości trzeciego sektora oraz rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji. Obecnie OFOP zrzesza ponad 120 organizacji z całej Polski. Wśród nich są zarówno duże organizacje, w tym federacje regionalne, czy branżowe jak i mniejsze o charakterze lokalnym. Do OFOP-u należymy od 2010 r.