Regulamin konkursu „Bezpieczeństwo cyfrowe na co dzień”

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Panoptykon z siedzibą w Warszawie 02-068, ul. Orzechowska 4/4.
 2. Udział w konkursie polega na udzieleniu za pośrednictwem formularza odpowiedzi na pytania konkursowe dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego na co dzień. Spośród osób, które prześlą nam odpowiedzi do 13 listopada 2020 r. do 15:00, rozlosujemy 5 egzemplarzy książki Kate Fazzini Królestwo kłamstw. Podróż w głąb świata cyberprzestępców, ufundowanych przez Wydawnictwo Literackie.
 3. Organizator powiadomi uczestników i uczestniczki o wynikach konkursu 16 listopada 2020 r. do godziny 17.00.
 4. Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej SA.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 6. Dane osobowe uczestniczek i uczestników w postaci adresu e-mail, pseudonimu lub imienia i nazwiska oraz udzielonych odpowiedzi przetwarza Organizator konkursu w celu zebrania odpowiedzi konkursowych i komunikacji z ich autorami i autorkami (podstawą prawną jest niezbędność do realizacji umowy). Przetwarzamy również imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny zwycięzców w celu przesłania pocztą nagrody (podstawą prawną jest niezbędność do realizacji umowy).
 7. Dane osób biorących udział w konkursie zostaną usunięte nie później niż 6 miesięcy po rozstrzygnięciu konkursu, z wyjątkiem imion i nazwisk lub pseudonimów oraz adresów e-mail zwycięzców i zwyciężczyń konkursu. Te dane przetwarzamy w celu zarządzania relacjami (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora) przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli Twoje dane wcześniej, wyraź swój sprzeciw, wysyłając e-mail na adres: fundacja@panoptykon.org.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Uczestniczkom i uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
 9. Dane uczestniczek i uczestników przetwarza – na podstawie umowy powierzenia – dostawca naszego systemu CRM (Caltha – Krzewski, Potempski sp.j.). Imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny zwycięzców i zwyciężczyń przekazujemy Poczcie Polskiej na potrzeby dostarczenia nagród. Poza tym nie udostępniamy danych żadnym podmiotom trzecim. Uczestnicy i uczestniczki konkursu mogą żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, wystarczy napisać maila na adres: fundacja@panoptykon.org (najlepiej używając sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Panoptykon w celu uczestnictwa w konkursie”). Żądanie usunięcia danych przed rozstrzygnięciem konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w nim.
 10. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osobowe, znajduje się w naszej polityce prywatności.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania lub przerwania konkursu. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie panoptykon.org.