Kręta droga do informacji publicznej

Artykuł

Fundacja Panoptykon wzięła udział w ogłoszonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konsultacjach społecznych dotyczących centralnego repozytorium informacji publicznej. W repozytorium udostępniane mają być informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego. Organizacje specjalizujące się w tematyce dostępu do informacji publicznej zwróciły uwagę, że MAiC proponuje rozwiązania techniczne, a wciąż nie ma odpowiedzi na najważniejsze pytanie: jakie dane i w jaki sposób przygotowane miałyby być tam umieszczane.

We wspólnym stanowisku Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec.pl, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich i Stowarzyszenie Klimatologów Polskich zwracają uwagę, że przedstawiony projekt rozporządzenia nie może być opiniowany w oderwaniu od innego rozporządzenia, w którym – zgodnie z nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej – Prezes Rady Ministrów powinien szczegółowo określić zakres udostępnianych informacji, wymagania techniczne i harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium.

My natomiast zwróciliśmy uwagę na zbyt ogólny charakter § 15 rozporządzenia, zgodnie z którym „strony centralnego repozytorium zawierają rozwiązania chroniące przed celowym spowolnieniem lub uniemożliwieniem dostępu do zasobów informacyjnych udostępnianych na tych stronach”. Przepis ten nie precyzuje, kto i w jaki sposób będzie zapewniać rozwiązania „chroniące przed celowym spowolnieniem lub uniemożliwieniem dostępu”.

Do projektu krytycznie odnieśli się również przedsiębiorcy z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a nawet Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Poza kwestiami merytorycznymi organizacje zwróciły uwagę na niewłaściwie przeprowadzone konsultacje społeczne: na przygotowanie uwag miały w praktyce trzy dni robocze. Panoptykon zaprotestował przeciwko pojawiającemu się w zaproszeniu do konsultacji sformułowaniu „brak stanowiska w wyznaczonym terminie potraktowany zostanie jako akceptacja projektu”, które jest naszym zdaniem przejawem instrumentalnego potraktowania konsultacji społecznych i nieliczenia się z głosem społeczeństwa.

Rozporządzenie ma wejść w życie 29 września 2012 r. Ministerstwo pracuje obecnie nad scaleniem uwag w jednym dokumencie. Pod koniec lipca odbyła się konferencja uzgodnieniowa, o której jednak organizacje nie zostały poinformowane. Trudno oprzeć się wrażeniu, że zmiany w zakresie informacji publicznej i zasad dostępu do niej przebiegałyby sprawniej, gdyby ich twórcy wsłuchiwali się w głos organizacji pozarządowych. Wystarczy przypomnieć powszechnie krytykowaną tzw. poprawkę Rockiego, która została niedawno uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z Konstytucją.

Opracowanie: Anna Obem

Opinia Fundacji Panoptykon w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej [PDF]

Polecamy:

Ngo.pl: Dadzą linki zamiast danych

Komentarze

Bardzo interesuje mnie rozwój centralnego repozytorium z danymi o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego, czyli??? Kto i jak będzie je weryfikował/ w jaki sposób i przede wszystkim skąd będą pobierane. ... Pytania możemy mnożyć. Ciekawe czy będzie tak jak z internetowymi portalami orzeczeń, które
Mnisterstwa Sprawiedliwości uruchomiły we wszystkich sądach apelacyjnych z
dniem 01.08.2012.  Szkoda, że większości tychże sądów brak jest
jakichkolwiek danych. Można odnieść wrażenie, że mechanizm dodania
wyroku/orzeczenia jest ręczny, stąd brak możliwości szybkiego zasilenia
bazy. Pytanie jak z tą informatyzacją.. to tylko dodatkowa praca dla
pracowników sądu, choć pewnie ich zdanie najmniej się tu liczy.  Są
sprawdzone systemy jak Centralan baza orzeczeń  lub jak portale zbierające
orzecznictwo typu http://www.naszawokanda.pl/wyszukiwarka_orzeczen/ jednak
ich medialność nie jest zbyt duża..Reasumując jak to zwykle bywa życie i
czas pokaże jaki będzie rozwój centralnego repozytorium i jego zawartości..

Dodaj komentarz