Nadchodzi blokada na Ubera?

Artykuł
05.06.2017
4 min. czytania
Tekst
Image
Taxi. CC0 Public domain via Pixabay

Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzenia blokowania „programów komputerowych, numerów telefonów, aplikacji mobilnych, platform teleinformatycznych albo innych środków przekazu informacji służących zlecaniu przewozów” – przez podmioty nieposiadające licencji na przewóz osób. Wniosek o umieszczenie prac nad takimi zmianami w przepisach dotyczących przewozu osób ministerstwo skierowało do Rady Ministrów. Wniosek jest datowany na 10 kwietnia 2017 r., jednakże taki projekt nie trafił jeszcze do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – jego założenia znamy tylko z pisma, do którego dotarł Panoptykon.

Pomysł Ministerstwa wydaje się nie tylko niewykonalny technicznie, ale też niebezpieczny dla prywatności i wolności Internetu. I potwierdza naszą tezę o apetycie państwa na blokowanie Internetu. Tym razem mamy jednak do czynienia z blokowaniem w wersji über: skoro ma ono objąć też aplikacje mobilne czy numery telefonów.

Fragment wniosku MIiB do RM ws. blokowania

Wniosek Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do Rady Ministrów ws. blokowania nielicencjonowanych usług [PDF, 1,07 MB]

[AKTUALIZACJA]

Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w mailu wysłanym do nas 6 czerwca 2017 r. potwierdził, że resort chciałby mieć możliwość blokowania sieci. Projektu ustawy jednak jeszcze nie opublikowano. Poniżej pełna treść wyjaśnień z MIiB:

„Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji opublikowanej na stronie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 10 kwietnia 2017 r. skierowało wniosek o włączenie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, zakładający zrównanie warunków wykonywania przewozów drogowych osób i stworzenia jednakowych szans dla prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. poprzez wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób oraz ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób.

16 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, podczas którego omówiono projekt. Obecnie trwa dostosowywanie jego treści do ustaleń z posiedzenia KERM. Projekt ustawy, po przyjęciu przez KERM i decyzji o jego dalszym procedowaniu, zostanie poddany wymaganym konsultacjom publicznym, tak aby wszystkie zainteresowane podmioty wyrazić swoją opinię.

W ocenie MIB w Polsce potrzebne są przepisy, które z jednej strony zapewnią równe traktowanie wszystkich podmiotów na rynku przewozu osób, a z drugiej będą zmierzały do poprawy bezpieczeństwa i komfortu klientów. Wsiadając do samochodu każdy powinien mieć pewność, że jest wieziony przez osobę, która ma do tego uprawnienia i która rzetelnie naliczy opłatę za przewóz. Trzeba podkreślić, że w projekcie nie jest planowane wprowadzenie ograniczeń co do sposobu komunikowania się pomiędzy zamawiającym a przewoźnikiem.

Najważniejsze rozwiązania w projekcie:

a) wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób oraz ustanowienia licencji na pośrednictwo przy przewozie osób,

b) ustanowienie obowiązku prowadzenia i przechowywania przez pośrednika rejestru zleceń w zakresie przewozu osób,

c) nałożenie obowiązku zlecania przewozów przez pośrednika podmiotom posiadającym licencje,

d) nałożenie na przedsiębiorców i kierowców sankcji, m.in. w postaci kar pieniężnych w przypadku nieprzestrzegania warunków związanych z przewozem drogowym.

Jednym z zaproponowanych rozwiązań, przewidywanym do stosowania jedynie w przypadku, gdy pośrednik kilkukrotnie naruszył przepisy ustawy, jest uniemożliwienie korzystania z programów i aplikacji, za pomocą których zlecane są przewozy.

Natomiast pośrednik, który będzie prowadził działalność w sposób zgodny z przepisami prawa, nie powinien się obawiać jakichkolwiek sankcji.

Na obecnym etapie prac nad projektem trudno jednak wskazywać na konkretne i ostateczne rozwiązania. Nowelizacja ustawy, po przyjęciu przez RM, będzie jeszcze przedmiotem prac Sejmu RP”.

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Administratorem twoich danych jest Fundacja Panoptykon. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osób subskrybujących newsletter, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.