Niemal rok temu Parlament Europejski przyjął rezolucję…

W skrócie

Element dekoracyjnyNiemal rok temu Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił masową inwigilację stosowaną przez amerykańskie służby. Wezwał w niej również inne instytucje unijne i krajowe do podjęcia konkretnych działań na rzecz ochrony praw obywateli UE. Europosłowie zobowiązali się, że Parlament będzie stać na straży implementacji jej postanowień i będzie kontynuował swoje dochodzenie. Efektem prac grupy roboczej LIBE, której powierzono to zadanie, jest dokument roboczy podsumowujący wydarzenia i zmiany wprowadzone po przyjęciu rezolucji. Choć wiele z nich ma przede wszystkim wymiar symboliczny (np. rezolucja ONZ dot. masowej inwigilacji i ochrony prywatności w erze cyfrowej) albo dotyczy jedynie pewnych form inwigilacji (wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dyrektywy retencyjnej), to próba podsumowania pokazuje, że Parlament Europejski nie zapomniał o podjętych zobowiązaniach i będzie dążył do rozliczenia innych instytucji oraz samego siebie z wdrażania ochrony praw podstawowych w epoce cyfrowej.

Dodaj komentarz