Seminarium Panoptykon: Nadzór, prywatność, moralność

Artykuł

Serdecznie zapraszamy na kolejną rozmowę o społeczeństwie nadzorowanym:

NADZÓR, PRYWATNOŚĆ, MORALNOŚĆ
Rozmowa o kwestiach fundamentalnych

Na najbliższym seminarium chcemy wspólnie zastanowić się nad związkami między tymi trzema pojęciami. Zapytać o to, czy nadzór zabija moralność i czy prywatność może ją uratować...

Będziemy dyskutować o tym:

* Czy współczesny człowiek w ogóle potrzebuje prywatności?

* Czy prywatność, tak jak autonomia woli, jest warunkiem moralności?

* W jaki sposób poczucie "życia pod nadzorem" wpływa na nasze wartości? Czy człowiek poddany totalnemu nadzorowi nie ma już dylematów moralnych?

* Czym się różni nadzór wspólnoty od nadzoru państwa lub korporacji (z punktu widzenia jednostki, jej świata, ale także całego społeczeństwa)?

Naszymi gośćmi będą:

Paweł Łuków - profesor filozofii, adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, znawca problematyki etycznej (w tym współczesnych etyk kantowskich).

Marek Jerzy Minakowski - doktor nauk humanistycznych. Główne pola jego zainteresowań badawczych to pogranicze klasycznej humanistyki (historia starożytna, filologia klasyczna, nauki pomocnicze historii) z informatyką i logiką matematyczną. Przedsiębiorca, twórca "serwisów genealogicznych".

Zapraszamy 19 kwietnia, we wtorek, o godz. 19.00.

Jak zwykle spotykamy się w Nowym Wspaniałym Świecie (Warszawa, ul. Nowy Świat 63, I piętro).

Dodaj komentarz