Spotkanie Wysokiego Szczebla z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych

Artykuł
31.01.2011
3 min. czytania
Tekst

28 stycznia Rada Europy i Komisja Europejska zorganizowały po raz czwarty wspólne Spotkanie Wysokiego Szczebla z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowym motywem tego wydarzenia były obchody 30 rocznicy przyjęcia Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie danych osobowych.

Wśród mówców znaleźli się wysokiej rangi przedstawiciele publicznych instytucji i organizacji społecznych, zajmujących się ochroną danych.

Pierwszy panel był poświęcony dyskusji na temat potrzeby stworzenia nowych europejskich regulacji w zakresie ochrony danych.  

Komisarz Reding zwróciła się do uczestników za pomocą wideo, mówiąc: „Jestem zdeterminowana stać na straży ochrony praw obywateli zarówno w sieci, jak i poza nią”. 

Moderator spotkania, Aurel Ciobanu Dordea (Dyrektor ds. Praw Podstawowych i Obywatelstwa Unii, Komisja Europejska), powiedział, że w zakresie ochrony danych „nie możemy sobie pozwolić na to, by spocząć na laurach”.

Podsumowując, paneliści w większym lub mniejszym stopniu potwierdzili swoje – powszechnie znane – stanowiska w sprawie konieczności zrewidowania dyrektywy o ochronie danych osobowych.

Drugi panel dotyczył przejścia od europejskich do międzynarodowych standardów w zakresie ochrony danych.

Jego podstawowym celem była analiza obecnego stanu ochrony danych w krajach trzecich. Wzięli w nim udział inspektorzy ochrony danych osobowych z Kanady, Meksyku i Afryki zachodniej, jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej i społeczeństwa obywatelskiego (EPIC z USA). 

Daniel Weitzer z Departamentu Handlu USA (NTIA) wyjaśnił, że wprawdzie w zakresie ochrony prywatności w USA wciąż istnieją poważne braki, jednak pojawiają się pozytywne sygnały a tym polu, co potwierdził cytując opublikowane ostatnio wytyczne w zakresie Innowacji i Prywatności w Handlu Elektronicznym.

Na pytanie Katarzyny Szymielewicz z Fundacji Panoptykon, czy możemy się spodziewać ustalenia wspólnych, prawnie wiążących reguł w zakresie ochrony danych pomiędzy UE i USA, Weitzer przyznał, że to trudne zadanie i zapewne łatwiej będzie dojść do tego celu metodą „małych kroków”, niż poprzez próby negocjowania kompleksowego traktatu (co właśnie teraz próbuje robić Komisja Europejska).

Komisarz Ochrony Danych z Kanady, Jennifer Stoddart, przedstawiła pokrótce swoją działalność w Grupie Roboczej ds. Bezpieczeństwa i Prywatności Informacji (WPISP).

Domenico Romanazzi z Międzynarodowej Izby Handlowej i przewodniczący Biura Ochrony Danych grupy Deutsche Bank analizował wyzwania i szanse dla wprowadzenia globalnych standardów prywatności.

Marc Rotenberg z EPIC przyznał wprawdzie rację swojemu amerykańskiemu koledze, że prywatność powoli staje się priorytetem polityki USA, jednak zwrócił uwagę na fakt, że Stany Zjednoczone nadal nie ratyfikowały  Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie prywatności, która tego dnia obchodziła swoją 30-tą rocznicę.

W odniesieniu do przyszłości ochrony danych, Rotenberg wyraził nadzieję, że zapewnienie ochrony prywatności w fazie projektowania (tzw. privacy by design) stanie się standardem obowiązującym, a systemy informacyjne nieuwzględniające tych wytycznych będą oznaczane odpowiednim ostrzeżeniem.

Oficjalna strona internetowa wydarzenia

Oficjalna notatka prasowa na temat Europejskiego Dnia Ochrony Danych

List do sekretarza generalnego USA Clinton napisany przez EPIC (i innych), nawołujący USA do jak najszybszego ratyfikowania Konwencji nr 108

[Źródło: raport EDRi]

Tłumaczenie: Renata Plaice

 

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Administratorem twoich danych jest Fundacja Panoptykon. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osób subskrybujących newsletter, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.