Internet a prawa podstawowe

Element dekoracyjny

Raport stanowi podsumowanie analiz służących diagnozie kluczowych problemów związanych z regulacją Internetu z perspektywy ochrony praw i wolności człowieka. Mapa zagadnień obejmuje m.in.: retencję danych telekomunikacyjnych, odpowiedzialność pośredników za treści publikowane w Internecie, blokowanie stron internetowych czy egzekwowanie praw autorskich w środowisku cyfrowym. Większość wskazanych wyzwań wciąż czeka na podjęcie.