Nadzór 2011. Próba Podsumowania

Element dekoracyjny

Raport zawiera krótki i przystępny przegląd najważniejszych tematów, którymi zajmowaliśmy się w projekcie monitorowania prawa, pod kątem zagrożeń wynikających ze współczesnego nadzoru. Nie koncentrujemy się na analizie przepisów, lecz na wskazaniu wyznań związanych z dostępem służb do danych o obywatelach, brakiem regulacji prawnej działania monitoringu wizyjnego czy tworzeniem rozbudowanych systemów informacji w oświacie i ochronie zdrowia. Opisane problemy pozostają aktualne.