Profiling the Unemployed in Poland: Social and Political Implications of Algorithmic Decision Making

Raport jest wynikiem szczegółowej analizy przepisów prawnych i dokumentów dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, danych statystycznych nt. profilowania pochodzących od ponad 100 urzędów pracy oraz wywiadów z pracownikami urzędów pracy oraz osobami bezrobotnymi. Dodatkowo zawiera spis rekomendacji dotyczących nowego mechanizmu przetwarzania danych przez urzędy pracy. Badanie zostało zrealizowane w ramach szerszego projektu pt. „Quantified Society” – w ramach którego gromadzone są informacje o przypadkach profilowania i wykorzystywania technik bazujących na przetwarzaniu dużych ilości danych przez instytucje publiczne oraz biznes, pochodzących z różnych krajów.