Uchodźcy pod szczególnym nadzorem

Raport „Uchodźcy pod szczególnym nadzorem” omawia formy nadzoru, jakim podlegają osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, i ich wpływ na prawa człowieka (z uwzględnieniem specyfiki procesu relokacji).