Odpowiedź na wniosek sejmowej komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus

Odpowiedź Fundacji Panoptykon oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na wniosek posła Marcina Bosackiego o przedstawienie informacji, czy Fundacja Panoptykon lub Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowały do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargi związane ze stosowaniem oprogramowania Pegasus albo podobnego narzędzia (wobec obywateli i obywatelek RP, w okresie od 16.11.2015 do 20.11.2023).