banki i finanse

31.08.2011

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) podpisało umowę o transgranicznej wymianie informacji o zobowiązaniach kredytobiorców ze swoim niemieckim odpowiednikiem Schufa. Umożliwi to dostęp do informacji o historii kredytowej klientów na terenie obu krajów.

Dostęp do baz danych uzyska nie tylko sektor bankowy. Korzystać z nich będą mogli też operatorzy telefoniczni, dostawcy prądu czy telewizji kablowej oraz policja i prokuratura. Bazy te zawierają dane osobowe oraz dokładne dane na temat kredytu (kiedy został zaciągnięty, terminowość spłat itp.), zadłużeń, podjętych windykacji  i zamknięć rachunku.

03.12.2010

Pojawiają się nowe pomysły na zabezpieczenie kart kredytowych. Według Visa Europe sposobem na oszustów powinno być umożliwiające bankom lokalizowania swoich klientów przy pomocy telefonów komórkowych. Specjaliści od spraw bezpieczeństwa doszli do wniosku, że dokonując płatności kartą, jej właściciel powinien posiadać przy sobie telefon komórkowy. Brak telefonu przy dokonywaniu transakcji byłby dla banku sygnałem, że coś jest nie w porządku. Zatem - przynajmniej w teorii - pieniądze klientów powinny być bardziej bezpieczne. Tylko za jaką cenę?

Więcej na ten temat:

Będziemy śledzeni... żeby nas nie okradli

01.10.2010

Co w naszym życiu zmienią biometryczne dowody osobiste i bankomaty? Czy powszechne wykorzystanie RFID umożliwi kontrolę nad populacją? Jak zostaną wykorzystane informacje, które publikujemy o sobie w sieci? Czy będziemy żyć w świecie inteligentnych kamer? Czy przehandlujemy naszą prywatność za ułudę bezpieczeństwa i święty spokój?

Więcej na ten temat:

Permanentna inwigilacja "w służbie" społeczeństwa

08.07.2010
Parlament Europejski zaakceptował dziś porozumienie UE-USA o przekazywaniu danych bankowych SWIFT, po tym jak poprzednią umowę odrzucił w lutym, wskazując na niewystarczającą ochronę prywatności obywateli państw UE. Za było 484 posłów, przeciwko 109. Problem w tym, że umowa wciąż nie spełnia standardów ochrony prywatności.
21.06.2010

Komisja Europejska zaakceptowała właśnie nowe porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską o przekazywaniu danych bankowych za pośrednictwem sieci SWIFT. W opinii Fundacji Panoptykon  porozumienie w przyjętym przez Komisję kształcie jest niezgodne ze standardami obowiązującymi w demokratycznym państwie prawa. Przyjęte rozwiązania nie służą zachowaniu właściwej równowagi pomiędzy bezpieczeństwem publicznym a prawem do prywatności i ochrony danych osobowych.

24.05.2009

Ministerstwo Gospodarki przygotowało nowy projekt ustawy, który ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę z 14 lutego 2003 r. Celem proponowanej regulacji jest usprawnienie współpracy między biurami informacji gospodarczej (BIG) a Biurem Informacji Kredytowej (BIK) oraz lepsza ochrona wierzycieli. Kluczową zmianą jest wprowadzenie możliwości przekazywania informacji o zaległych zobowiązaniach przez wszystkich wierzycieli, a nie tylko przedsiębiorców. Informację do biur będą mogli przekazywać również tzw. wierzyciele wtórni, którzy nabyli wierzytelności np. od banku.

Strony