Internet

16.05.2014

Kilka dni temu swoją światową i polską premierę miała książka Glenna Greenwalda „Snowden. Nigdzie się nie ukryjesz”. Greenwald, były współpracownik The Guardian, odegrał kluczową rolę w publikacji pierwszych informacji od Edwarda Snowdena.

15.05.2014

Rada UE przyjęła w poniedziałek dokument o nazwie „EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline”, w którym podkreśla rolę wolności wypo

13.05.2014

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Google Spain: operator wyszukiwarki przetwarza dane osobowe, jest więc odp

06.05.2014

Prezydencka Rada Doradców ds. Nauki i Prywatności (President’s Council of Advisors on Science and Technology) na prośbę Baracka Obamy przygotowała raport na temat Big Data i prywatności.

28.04.2014

Sąd w Nowym Jorku stwierdził, że Microsoft musi udostępnić organom ścigania dane użytkowników i treść e-maili, nawet jeśli znajdują się one na serwerach ulokowanych poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Zdaniem sądu wystarczającą podstawą do uzyskania takich danych od usługodawcy jest ważny nakaz przeszukania (search warrant) wystawiony przez amerykański organ ścigania. Odmowa udostępniania danych na podstawie nakazu wiązałaby się bowiem z koniecznością podjęcia współpracy z organami ścigania innych państw, co nadmiernie obciążałoby administrację rządową. Wyrok amerykańskiego sądu po raz kolejny wskazuje, że Amerykanie preferują eksterytorialne stosowanie własnego prawa niż międzynarodową współpracę organów ścigania. Podważa również zapewnienia giganta z Redmond i innych firm internetowych, że są w stanie zagwarantować użytkownikom maksymalną prywatność ich danych przed wglądem ze strony amerykańskich służb.

25.04.2014

Przyjęciem „NETmundial Multistakeholder Statement” zakończyło się w Sao Paulo spotkanie przedstawicieli rządów, biznesu i organizacji pozarządowych poświęcone przyszłości Internetu.

24.04.2014

W Brazylii trwa właśnie NetMundial. To ważne spotkanie przedstawicieli rządów, organizacji pozarządowych i biznesu, w trakcie którego dyskutowane są najważniejsze kwestie związane z Internetem.

24.04.2014

W czerwcu 2013 r. Edward Snowden ujawnił informacje o skali inwigilacji elektronicznej prowadzonej w USA przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa (NSA). Oświadczył, że zrobił to, gdyż nie chciał żyć w świecie, w którym nie ma prywatności. Wąski krąg specjalistów zajmujących się Internetem i komunikacją domyślał się istnienia programów szpiegujących takich jak PRISM. Jednak dopiero Snowden dostarczył twardych dowodów, że Internet jako przestrzeń, w której możemy być wolni, bezpieczni i anonimowi, to iluzja.

23.04.2014

8 kwietnia 2014 r. Edward Snowden, zeznając przed Komisją Parlamentarną Rady Europy, powiedział, że amerykańskie i brytyjskie służby specjalne śledziły komunikację organizacji pozarządowych, np. Amnesty International i Human Rights Watch. Potwierdzenie tej informacji po raz kolejny udowodniłoby, że działania amerykańskiej National Security Agency (NSA) i brytyjskiej Government Communications Headquarters (GCHQ) miały niewiele wspólnego z walką terroryzmem i były (są?) przede wszystkim nieuzasadnioną ingerencją w prywatność i tajemnicę komunikowania się. Paradoksalnie, USA i Wielka Brytania są liderami nieformalnej koalicji międzyrządowej (Freedom Online Coalition), której celem jest propagowanie wolności wypowiedzi i prywatności w Internecie.

03.04.2014

Parlament Europejski przyjął dzisiaj nad projekt rozwiązań w zakresie jednolitego rynku elektronicznego, który gwarantuje neutralność sieci oraz podkreśla charakter Internetu jako medium otwartego i demokratycznego.

Strony