500 zł do Trybunału?

W skrócie

Zwróciliśmy się dziś do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o rozważenie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego niektórych rozwiązań przyjętych w tzw. ustawie 500+. Nasze wątpliwości dotyczą dwóch grup przepisów przyjętych w ustawie. Po pierwsze mamy wątpliwości, czy zakres danych zbieranych o beneficjentach programu jest adekwatny do celu, jakim jest weryfikacja ich uprawnienia do otrzymywania pieniędzy. Po drugie, zwracamy uwagę na zmiany wprowadzone „przy okazji” w ustawie o ochronie danych osobowych – zostały one jednoznacznie i zdecydowanie skrytykowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dodaj komentarz