Aż 24% użytkowników Internetu w Europie doświadcza blokowania

Artykuł
03.03.2014
1 min. czytania
Tekst
Image

24% użytkowników Internetu w Europie dalej doświadcza blokowania. Takie wnioski płyną z ostatniego badania Eurobarometru. To efekt naruszania przez dostawców Internetu zasady neutralności sieci. Usługodawcy różnicują transmisje danych, utrudniając m.in. dostęp do filmów i muzyki online czy usług typu VoIP. Pierwszeństwo przyznają treściom, które w mniejszym stopniu obciążają ich sieci przesyłowe. Na kanwie wyników badania wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes po raz kolejny podkreśliła potrzebę wprowadzenie regulacji zapewniającej przestrzeganie zasady neutralności sieci. Jej zdaniem tylko w ten sposób można zagwarantować mieszkańcom UE dostęp do otwartego Internetu, w którym to sami użytkownicy decydują do jakich treści mają dostęp.

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Twoje dane przetwarza Fundacja Panoptykon w celu promowania działalności statutowej, analizy skuteczności podejmowanych działań i ewentualnej personalizacji komunikacji. Możesz zrezygnować z subskrypcji listy i zażądać usunięcia swojego adresu e-mail. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy twoje danejakie jeszcze prawa ci przysługują, w Polityce prywatności.