Jak głosowali europosłowie w sprawie rezolucji przeciwko masowej inwigilacji?

W skrócie

Parlament Europejski w czwartek 29 października 2015 r. przegłosował rezolucję piętnującą programy masowej inwigilacji i krytykującą bierność unijnych instytucji i państw członkowskich w zakresie ochrony praw cyfrowych obywateli. Za przyjęciem rezolucji głosowało 342 europosłów, w tym tylko 6 z Polski. Aż 38 z 51 polskich eurodeputowanych opowiedziało się przeciwko przyjęciu tego dokumentu. Poprawka do rezolucji wzywająca państwa członkowskie do wycofania zarzutów i zapewnienia ochrony dla Edwarda Snowdena również znalazła poparcie zaledwie u kilku europosłów z Polski. Za jej przyjęciem głosowali: Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke.

Bardzo nas zaniepokoiła tak duża liczba europarlamentarzystów, którzy zagłosowali przeciwko rezolucji. W najbliższych miesiącach Parlament Europejski podejmować będzie decyzje dotyczące kluczowych dla ochrony praw cyfrowych aktów prawnych: rozporządzenia i dyrektywy o ochronie danych oraz dyrektywy w sprawie PNR. Skoro polscy eurodeputowani w większości wypowiedzieli się przeciwko przyjęciu niewiążącego dokumentu, to czy opowiedzą się za ochroną praw obywateli w nadchodzących głosowaniach?

Wyniki głosowania dotyczącego przyjęcia rezolucji w sprawie działań następczych w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej obywateli UE*:

Za przyjęciem rezolucji głosowali: Lidia Geringer, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, Krystyna Łybacka, Stanisław Żółtek.

Przeciwko przyjęciu rezolucji głosowali: Jerzy Buzek, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Anna Fotyga, Beata Gosiewska, Andrzej Grzyb, Marek Gróbarczyk, Krzysztof Hetman, Danuta Hübner, Dawid Jackiewicz, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Jarosław Kalinowski, Karol Karski, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Legutko, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Mirosław Piotrowski, Julia Pitera, Marek Plura, Tomasz Poręba, Dariusz Rosati, Czesław Siekierski, Adam Szejnfeld, Róża Thun, Jarosław Wałęsa, Bogdan Wenta, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Bogdan Zdrojewski, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski.

Wstrzymali się od głosu: Jarosław Iwaszkiewicz, Janusz Korwin-Mikke, Zdzisław Krasnodębski, Michał Marusik.

Nieobecni: Michał Boni, Jacek Saryusz-Wolski, Kazimierz Ujazdowski.

*Dane za VoteWatch Europe

Komentarze

Lista zdrajców narodu polskiego
Przeciwko przyjęciu rezolucji głosowali: Jerzy Buzek, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Anna Fotyga, Beata Gosiewska, Andrzej Grzyb, Marek Gróbarczyk, Krzysztof Hetman, Danuta Hübner, Dawid Jackiewicz, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Jarosław Kalinowski, Karol Karski, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Legutko, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Mirosław Piotrowski, Julia Pitera, Marek Plura, Tomasz Poręba, Dariusz Rosati, Czesław Siekierski, Adam Szejnfeld, Róża Thun, Jarosław Wałęsa, Bogdan Wenta, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Bogdan Zdrojewski, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski.

Wstrzymali się od głosu: Jarosław Iwaszkiewicz, Janusz Korwin-Mikke, Zdzisław Krasnodębski, Michał Marusik.

Nieobecni: Michał Boni, Jacek Saryusz-Wolski, Kazimierz Ujazdowski.

Patrioci:
Lidia Geringer, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, Krystyna Łybacka, Stanisław Żółtek.

Dodaj komentarz