MSW o publikowaniu wizerunku i dalszych pracach nad regulacją monitoringu

W skrócie

W styczniu 2015 r. zwróciliśmy się do Rzecznik Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w sprawie umieszczania przez policję na swoich stronach internetowych zdjęć osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw. Naszym zdaniem policja nie ma podstaw prawnych do publikowania wizerunków takich osób, a opublikowanie zdjęcia z monitoringu może prowadzić do przedwczesnego przesądzenia ich winy. Rzecznik podzieliła nasze argumenty i wystąpiła w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Niestety Ministerstwo nie zgodziło się z naszymi uwagami: w swojej odpowiedzi wskazało, że dostateczną podstawą do publikowania przez policję nagrań z monitoringu jest przepis upoważniający policję do przetwarzania danych osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób poszukiwanych oraz osób o nieustalonej tożsamości, a ponadto jest to niezbędne do realizacji ustawowych zadań policji.

W odpowiedzi skierowanej do RPO resort odniósł się również do kwestii uregulowania problematyki monitoringu wizyjnego, wskazując, że trwają prace nad przygotowaniem trzeciej (!) wersji projektu założeń projektu ustawy o monitoringu. Projekt uwzględniać ma część postulatów i propozycji przekazanych przez podmioty uczestniczące w konsultacjach i uzgodnieniach poprzedniej wersji. Problem w tym, że te konsultacje skończyły się ponad rok temu. Jasne jest więc, że „trwanie prac” jest tylko wymówką i nie ma już szans na uchwalenie ustawy w tej kadencji. Może jednak chociaż kolejna wersja założeń będzie lepsza od poprzednich? Do trzech razy sztuka?

Dodaj komentarz