Najwyższa Izba Kontroli zbadała, czy premier może…

Artykuł
26.08.2014
1 min. czytania
Tekst

Najwyższa Izba Kontroli zbadała, czy premier może sprawować skuteczny nadzór nad służbami specjalnymi. Z jej ustaleń wynika, że NIE, ponieważ obowiązujące przepisy ograniczają możliwości kontrolne Prezesa Rady Ministrów w odniesieniu do służb. Nie dysponuje on na przykład pełną wiedzą na temat wewnętrznych procedur organizacyjnych ani instrumentami do zweryfikowania poprawności prowadzonych działań operacyjno-rozpoznawczych. Nikt nie monitoruje również, czy wszystkie decyzje premiera jako Przewodniczącego Kolegium ds. Służb Specjalnych – organu opiniodawczo-doradczego w sprawach programowania, nadzorowania i koordynowania ich działalności, są realizowane. W konsekwencji służby „kontrolują same siebie”. Szczegółowe wyniki kontroli NIK objęte są tajemnicą państwową, dlatego nie możemy się z nimi zapoznać. Ogólne wnioski Izby są jednak zgodne z naszymi postulatami: pilnie potrzebujemy reformy zasad funkcjonowania służb specjalnych, która wprowadzi skuteczne mechanizmy kontrolne.

Temat

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Twoje dane przetwarza Fundacja Panoptykon w celu promowania działalności statutowej, analizy skuteczności podejmowanych działań i ewentualnej personalizacji komunikacji. Możesz zrezygnować z subskrypcji listy i zażądać usunięcia swojego adresu e-mail. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy twoje danejakie jeszcze prawa ci przysługują, w Polityce prywatności.